Alpha Finance: Buy στην Εθνική με τιμή στόχο στα 0,43 ευρώ - Ξεπερνά το 70% το discount

Alpha Finance: Buy στην Εθνική με τιμή στόχο στα 0,43 ευρώ - Ξεπερνά το 70% το discount
Η Alpha Finance θεωρεί ότι ακόμη και στο αρκετά αρνητικό σενάριο δεν θα χρειαστεί η Εθνική να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου
Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί μία πολύ καλή περίπτωση αγοράς, συστήνει στους επενδυτές η Alpha Finance, η οποία δίνει τιμή στόχο στη μετοχή 0,43 ευρώ, αναλύοντας παράλληλα τις πιθανότητες για μια αύξηση κεφαλαίου. 
Σύμφωνα με την Alpha Finance, οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποστεί sell off καθώς αυξάνεται η ροή των ειδήσεων που ερμηνεύεται από την αγορά ως πιθανό να προκαλέσουν νέες αυξήσεις κεφαλαίου το επόμενο έτος.
Η ειδησεογραφία αυτή μπορεί να συνοψιστεί στα εξής:
- Η συνεχής πίεση που ασκεί το ΔΝΤ στην ΕΚΤ για τα AQRs,
- Το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, με τον ηγέτη του FDP να υποδηλώνει ότι στο ελληνικό πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχει το ΔΝΤ
- Η ΕΚΤ φέρεται να έχει συμβιβαστεί για την ικανοποίηση της απαίτησης του ΔΝΤ για AQRs
- Τα δημοσιεύματα σχετικά με υποτιθέμενη κακή διαχείριση δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς πριν από περίπου 3 χρόνια
Βέβαια, η τελευταία ροή ειδήσεων θέλει τους δανειστές να έχουν συμφωνήσει να διενεργηθούν τα stress test των ελληνικών τραπεζών νωρίτερα, δηλαδή να ανακοινωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2018, και όχι στο δεύτερο τρίμηνο, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η διενέργεια AQR.

Αγοράστε Εθνική Τράπεζα

Η Alpha Finance θεωρεί ότι η μετοχή της Εθνικής είναι μια καλή ευκαιρία αγοράς.
Οι μετοχές διαπραγματεύονται επί του παρόντος κατά 32% κάτω από την πρόσφατη κορυφή τους και αποτιμώνται σε 0,33x με όρους P / TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2018. 
Αυτό σημαίνει ότι διαπραγματεύεται με discount 70-73% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, από το 60% περίπου πριν από 2 μήνες.
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα έχει από τους χαμηλότερους δείκτες NPEs (45%) και την υψηλότερη κάλυψη NPEs (56%) μεταξύ όλων των τραπεζικών μετοχών.
Επίσης, η Alpha Finance θεωρεί ότι ακόμη και στο αρκετά αρνητικό σενάριο δεν θα χρειαστεί η Εθνική να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. 
Η τράπεζα διαθέτει ποσοστό 16,5% CET 1 (16,3% FL) το οποίο πρέπει να αυξηθεί κατά 110 μονάδες βάσης (στο 17,6%) μετά την πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. 
Δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν ο SSM χρειαστεί να αναπροσαρμόσει υψηλότερα τα RWA (η ΕΤΕ χρησιμοποιεί κυρίως το μοντέλο IRB).
Τι θα συμβεί εάν

Στο αντίστροφο σενάριο που απαιτηθεί από την Εθνική Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, θα πρέπει να υλοποιηθεί το ακόλουθο σενάριο:
α) Dilution στην αξία των εξασφαλίσεων (collaterals) κατά 35%.
Η Εθνική Τράπεζα έχει κάλυψη 56% και εξασφαλίσεις 55% για συνολική κάλυψη 110%. 
Σε περίπτωση που υπάρξει dilution 35% στις αξίες των εξασφαλίσεων, θα πρέπει ο δείκτης κάλυψης να αυξηθεί κατά 100%. 
Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι εξασφαλίσεις θα χρειαστούν περίπου 5 χρόνια για να ρευστοποιηθούν και η αξία τους
θα μειωνόταν κατά 50% (υποθέτοντας έναν εσωτερικός βαθμός απόδοσης - IRR 15%). 
Περίπου το 88% της συνολικής εξασφάλισης συνδέεται με τον κλάδο του real estate. 
Ωστόσο, οι τράπεζες έχουν ήδη ενσωματώσει dilution 25% τις εξασφαλίσεις κατοικίας (και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από αυτό) στα AQRs που διενήργησαν το 2015 και με το νέο πλαίσιο (ηλεκτρονικές δημοπρασίες, εξωδικαστικός συμβιβασμός κ.λπ.), το χρονικό διάστημα που οι εξασφαλίσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου 3-4 έτη από τα 5 έτη που χρειάζονται σήμερα, κάτι που συνεπάγεται dilution κατά 40%.
Αυτό θα σήμαινε περίπου 15% dilution στις εξασφαλίσεις πολύ χαμηλότερη από το υποτιθέμενο 35% που χρησιμοποιεί η Alpha Finance σε αυτή την άσκηση.
β) Επίπτωση 1 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9 (η οποία επεκτάθηκε σε 2 έτη αντί για 5 χρόνια σταδιακά για λόγους του συντηρητισμού).

Η Alpha Finance θεωρεί ότι θα υπάρξει σωρευτική παραγωγή προ προβλέψεων εσόδων - PPI ύψους 2,7 δισ. ευρώ για το 2017-2019, επομένως ο ελάχιστος CET 1 θα είναι ίσος με τα κριτήρια της απόφασης SREP (12,25%), το οποίο πιστεύει ότι επαρκεί σε μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
 
29.09.2017