Αν οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να ενισχύσουν τις μετοχές τους πρέπει να μειώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο άμεσα

Αν οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να ενισχύσουν τις μετοχές τους πρέπει να μειώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο άμεσα
Μπορεί να διαθέτουν μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια αλλά με χρηματιστηριακούς όρους ο αναβαλλόμενος φόρος αποτιμάται ως κεφάλαιο χαμηλής ποιότητας πλήττοντας - μεταξύ άλλων - και τις αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πολλά περιθώρια, αν θέλουν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των μετοχών τους στο χρηματιστήριο θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο ως προς τα συνολικά τους κεφάλαια. 
Μπορεί να διαθέτουν μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια αλλά με χρηματιστηριακούς όρους ο αναβαλλόμενος φόρος αποτιμάται ως κεφάλαιο χαμηλής ποιότητας πλήττοντας - μεταξύ άλλων - και τις αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο. 

Οι τράπεζες πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος στην χρήση 2015 θα φθάσει στα 20 δισεκ. ευρώ όταν τα συνολικά κεφάλαια είναι 36 δισεκ. ευρώ. 


Οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν το 2015 ζημίες περίπου -5 με -5,5 δισεκ. ευρώ που αυτό συνεπάγεται ότι θα αυξηθεί εκ νέου η αναβαλλόμενη φορολογία. 
Πλέον οι ελληνικές τράπεζες με όρους DTC αναβαλλόμενων πιστώσεων εμφανίζουν 16 δισεκ. τα οποία είναι λογιστικά κεφάλαια και αντιστοιχούν στο 44% των συνολικών κεφαλαίων. 
Είναι όμως αληθές ότι η παρουσία της αναβαλλόμενης φορολογίας στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών πρέπει να μειωθεί σε ανεκτά επίπεδα, τουλάχιστον να φθάσει στο 30% των κεφαλαίων.
Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο το bail in και η ντιρεκτίβα Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) όσο και ο  αναβαλλόμενος φόρος επιδρούν αρνητικά στις τραπεζικές μετοχές. 
Ειδικά στην Ελλάδα μπορεί ο αναβαλλόμενος φόρος να περιλαμβάνεται στα κεφάλαια, ωστόσο αποτελεί χαμηλής διαβάθμισης κεφάλαιο και πολλοί επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις τράπεζες χωρίς DTA ή προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης. 


Για να το θέσουμε απλά. 
Οι ελληνικές τράπεζες με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου του 2016 είχαν συνολική αποτίμηση 5,5 δισεκ. ευρώ. 
Τα κεφάλαια των τραπεζών είναι 36 δισεκ. που συνεπάγεται ότι η σχέση τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,15. 
Αν όμως αφαιρεθούν τα 10 δισεκ. της αναβαλλόμενης φορολογίας ώστε οι ελληνικές τράπεζες να φθάσουν στα επίπεδα της σχέσης αναβαλλόμενης φορολογίας προς ίδια κεφάλαια στο 30% περίπου τότε η σχέση τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 0,21.
Τα 36 δισεκ. είναι υπαρκτά κεφάλαια αλλά οι επενδυτές δεν υπολογίζουν ως κεφάλαια υψηλής διαβάθμισης τον αναβαλλόμενο φόρο. 
Οι ελληνικές τράπεζες καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2016 θα περάσουν στα κέρδη ίσως να εμφανίσουν κέρδη 300-350 εκατ.


Προφανώς τα κέρδη αυτά αμελητέα θα μειώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αλλά τουλάχιστον δεν θα αυξηθεί περαιτέρω. 
Στην Ευρώπη ο αναβαλλόμενος φόρος αντιστοιχεί σε 10% των κεφαλαίων στην Γερμανία και 28% - μετά τις τελευταίες αλλαγές – στην Ισπανία.
Αν δεχθούμε ότι το 28% είναι αντιπροσωπευτικό στην Ευρώπη τότε πολλοί ξένοι στις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών αφαιρούν περίπου 10 δισεκ. από τα κεφάλαια των τραπεζών. 
Για να βρεθεί η δίκαιη τιμή των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να αφαιρεθούν 10 δισεκ. από τα κεφάλαια και με βάση τα 26 και όχι 36 δισεκ. κεφαλαίων να αποτιμηθεί ο κλάδος με όρους τιμής προς λογιστική αξία. 


Να θυμίσουμε ότι η μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογίας DTA σε πιστωτική απαίτηση DTC είχε προβληματίσει στο παρελθόν ακόμη και την ΕΚΤ.
-η Alpha 4,4 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο σε σύνολο κεφαλαίων 9 δισεκ. μετά την ΑΜΚ του 2015. 
-η Εθνική 5 δισεκ. DTA σε σύνολο κεφαλαίων 9,9 δισεκ. μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.
-η Πειραιώς 4,8 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαίων 10,5 δισεκ. μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και 
-η Eurobank 4,8 δισεκ DTA σε σύνολο κεφαλαίων 5,6 δισεκ. ευρώ μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών Φεβρουάριος του 2016 

 

Τράπεζες 
 
Συνολικά
κεφάλαια 

 
Αναβαλλόμενος φόρος DTA 
 
Καθαρά Κεφάλαια χωρίς DTA 
 
CT1 χωρίς DTA – Ακραίο σενάριο 
 
Εθνική 
 
11 δισ
 
5 δισ
 
6 δισ
 
10%
 
Πειραιώς 
 
10,6 δισ
 
4,8 δισ
 
5,8 δισ
 
8,7%
 
Eurobank 
 
5,4 δισ
 
4,8 δισ
 
600 εκατ
 
1,25%
 
Alpha 
 
9 δισ
 
4,4 δισ
 
4,6 δισ
 
9%
 
Σύνολο 
 
36 δισ
 
19 δισ
 
17 δισ
 
7,2% 

23.02.2016