Ανακεφαλαιοποίηση. Καλύφθηκε το βασικό σενάριο για την Attica Bank

Ανακεφαλαιοποίηση. Καλύφθηκε το βασικό σενάριο για την Attica Bank

Αν και η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Βank, αφού θα εγγραφούν στην αύξηση με τη διαδικασία του book building όσοι δεν ήταν παλαιοί μέτοχοι, ήδη η τράπεζα έχει κατά πληροφορίες καλύψει ποσό υψηλότερο του βασικού σεναρίου, του stress test που υπέστη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ετσι, και ενώ το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 584 εκατ. ευρώ, ήδη έχουν καλυφθεί κεφάλαια πλέον των 600 εκατ. ευρώ. Η διαφορά με τις λοιπές συστημικές τράπεζες είναι πως η Attica Βank πραγματοποίησε αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 36 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά στην τιμή του 0,30 ευρώ την κάθε μετοχή. Σήμερα θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές όσοι δεν ήταν μέτοχοι και δεν συμμετείχαν στην αύξηση.

Το ΤΣΜΕΔΕ που είναι ο βασικός μέτοχος της τράπεζας και κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου θα ασκήσει στο ακέραιο τα δικαιώματά του τόσο στο βασικό όσο και στο adverse scenario.

To adverse scenario για την τράπεζα ανέρχεται σε 748 εκατ. ευρώ, δηλαδή 164 εκατ. ευρώ πλέον του βασικού σεναρίου.

Ωστόσο δεν αποκλείεται, εάν και εφόσον ο επόπτης επιτρέψει στο ΤΣΜΕΔΕ να τοποθετήσει περισσότερα κεφάλαια στο βασικό σενάριο και λιγότερα στο adverse και με αυτόν τον τρόπο να έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην τράπεζα (πχ 60%) από αυτό που έχει τώρα (51%). Αυτά όμως αναμένεται να κριθούν σήμερα.

Επίσης δεν αποκλείεται εφόσον υπάρξουν ξένοι θεσμικοί επενδυτές -διενεργούνται συζητήσεις- που θα θελήσουν να εισέλθουν στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας να απαιτηθούν μερικές ακόμη ημέρες (μέχρι δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη) ώστε τελικώς αυτό να συντελεσθεί, εφόσον δοθεί επίσης η σχετική άδεια από τον επόπτη που θα πρέπει να εγκρίνει μία τέτοια εξέλιξη.

 

 

11/12/2015