Ανακοίνωση ΣΕΠΕΤΕ

Ανακοίνωση ΣΕΠΕΤΕ

Συνάδελφοι σας καλοίμε να ενημερωθείτε για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΠΕΤΕ αναφορικά με τον Κανονισμό του Εξειδικευμένου Προσωπικού, τις εκλογές του ΤΥΠΕΤ καί την πρόσληψη νέου βοηθού Γενικού Διευθυντή.