Ανακούφιση κυβέρνησης – ΤτΕ για τη διάσωση των καταθετών

Ανακούφιση κυβέρνησης – ΤτΕ για τη διάσωση των καταθετών

Με τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο από την Attica Bank για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, κλείνει ο κύκλος της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών χωρίς να κινδυνεύσουν οι καταθέσεις για την εξυγίανσή τους.

Η διάσωση των καταθετών ήταν το κύριο άγχος για εποπτικές αρχές και κυβέρνηση και ο λόγος που υπαγόρευσε:
- αφενός τη διαδικασία του book building  για τις αυξήσεις κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, 

- αφετέρου την άτυπη παράταση για την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς η τράπεζα διαμορφώνει ήδη δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 18% - 19% και δεν τίθεται θέμα αφερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, μέχρι χθες η Attica Bank είχε συγκεντρώσει το ποσό των 660 εκατ. ευρώ έναντι στόχου της διοίκησης να συγκεντρώσει περί τα 690 εκατ. ευρώ, ενώ με επιπλέον 60 εκατ. ευρώ συζητά να τοποθετηθεί στην ΑΜΚ αμερικανικό fund. Το ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν μέχρι αύριο, οπότε αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις, θα κρίνει τις εφεξής κινήσεις του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ως προς την εξάσκηση του δικαιώματος κάλυψης αδιάθετων. Τυπικά η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο, αφού θα έχουν υπάρξει οι διευκρινίσεις στο νόμο για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, θέμα το οποίο συνδέεται με τη συμμετοχή του αμερικανικού fund στην Attica Bank.

Σημειώνεται ότι στις 30/9/15 τα "κόκκινα" δάνεια της Attica Bank ανέρχονταν σε 1,277 δις. ευρώ ή ποσοστό 33,8%  του δανειακού της χαρτοφυλακίου, με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 84%. Σε ό, τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες πιστοδοτήσεις (NPEs) της τράπεζας ανέρχονταν στις 30/9/15 σε 2,1 δις. ευρώ (55,8% των πιστοδοτήσεων) και είχαν δείκτη κάλυψης στο 50,9%.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank και υπό το δυσμενές σενάριο ανέρχονται σε 748,7 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, ύψους 584 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει στις 11 Δεκεμβρίου το ποσό των  597,3 εκατ. ευρώ. Στη διαδικασία της ΑΜΚ, το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ως βασικός μέτοχος με 51%, συνεισέφερε με 382,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχει δηλώσει ότι θα καλύψει και τυχόν επιπλέον αδιάθετα. 

Στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, μοναδική περίπτωση αποτυχίας κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών ήταν αυτή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου. Κατόπιν αυτού, η άδειά της ανακλήθηκε κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση (εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ. Άθως Στυλιανού) από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. 

Η ΤτΕ, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων των πελατών της τράπεζας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 4335/2015, το ενδιαφέρον άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση του συνόλου των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου και προέκρινε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία μεταφοράς έχει ολοκληρωθεί και από τις 24 Δεκεμβρίου οι καταθέτες της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου εξυπηρετούνται από το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της αξίας των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού της Συν. Τράπεζας Πελοποννήσου που μεταφέρθηκαν στο ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα καλύφθηκε από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

29.12.2015