Αναστέλλεται ο δανεισμός τίτλων για τραπεζικές μετοχές και warrants

Αναστέλλεται ο δανεισμός τίτλων για τραπεζικές μετοχές και warrants

Με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για όσο διαρκεί η αναστολή διαπραγμάτευσης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, κατά το διάστημα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” και “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.”, λόγω της υλοποίησης της συνένωσης των μετοχών τους (Reverse Split), θα ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ΕΤΕΤΠ, ΑΛΦΑΤΠ, ΠΕΙΡΤΠ, λόγω μη διαπραγμάτευσης της υποκείμενης αξίας τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των προαναφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η δημοσιοποίηση των νέων χαρακτηριστικών των warrants,αναμένεται να πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή τους, το αργότερο πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών τους, που θα προκύψουν από το Reverse Split.

Επιπρόσθετα, κατά το διάστημα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.”, “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” και “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.”, θα ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των αντίστοιχων προϊόντων δανεισμού τίτλων.