Ανασυγκροτείται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ανασυγκροτείται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ανασυγκροτείται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών υπό την προεδρία του Προέδρου της Eurobank, Ν. Καραμούζη. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας του ρόλου της Ένωσης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΤ αποφάσισε τη συγκρότηση δύο νέων Συντονιστικών Επιτροπών. Η πρώτη είναι η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, στην οποία θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Θ. Καλαντώνης. Η δεύτερη θα είναι η Συντονιστική Επιτροπή των επικεφαλής Οικονομικής Διαχείρισης (Chief Financial Officers), στην οποία θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank, Β. Ψάλτης.

Επίσης αποφασίστηκε η σύσταση διατραπεζικού Forum Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, στο οποίο θα προεδρεύει ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Σπ. Παπασπύρου.

Στη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. της ΕΕΤ εξελέγησαν επίσης ομόφωνα οι νέοι Πρόεδροι στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και στο Νομικό Συμβούλιο της ΕΕΤ. Πρόκειται αντίστοιχα για τον κ. Αλ. Μπένο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Εθνικής Τράπεζας και τον κ. Γ. Τριανταφυλλάκη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΤ, Πρόεδρος παραμένει ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, ενώ Αντιπρόεδρος ορίστηκε ομοφώνως η κ. Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας.  Τα άλλα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία ανανέωσαν την παραμονή τους, είναι ο κ. Γιώργος Αρώνης, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank και ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.

Τέλος, στη Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντιστοίχως παραμένουν ο κ. Αρ. Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank και ο κ. Κων. Κάμαρης, Head of Global Markets & Treasurer της HSBC Bank.

20.01.2017