Αναβάθμιση της Τρ. Κύπρου και της Ελληνικής από τη Fitch

Αναβάθμιση της Τρ. Κύπρου και της Ελληνικής από τη Fitch

Ο οίκος επικαλείται την επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης μετά το τέλος του προγράμματος προσαρμογής και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων αλλά και τις κινήσεις που σχετίζονται με τα κόκκινα δάνεια.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα τις αξιολογήσεις των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής σε B- από CCC και Β από Β- με θετικό outlook, σημειώνοντας τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και την εφαρμογή αλλαγών που θα διευκολύνουν τη μείωση των πολύ υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο οίκος σημειώνει επίσης την επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης μετά το τέλος του προγράμματος προσαρμογής και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων.

Οπως μεταδίδει το Stockwatch, η Fitch αναμένει επίσης κάποια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου και ότι η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας θα στηρίξει τις προσπάθειες των εγχώριων τραπεζών να διαχειριστούν και να μειώσουν τον μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων και να ενισχύσουν τις ανακτήσεις.

Παρά την αναβάθμιση, ο οίκος σημειώνει ότι οι τα ratings των δύο τραπεζών παραμένουν βαθιά στη μη επενδυτική κατηγορία, επειδή η κεφαλαιοποίηση τους, όπως σημειώνει, είναι πολύ ευάλωτη στην πολύ αδύναμη ποιότητα του δανειστικού χαρτοφυλακίου τους.

Η δυνατότητα ενδογενούς δημιουργίας κεφαλαίου είναι επίσης αδύναμη, λόγω των σχετικά χαμηλών προ-προβλέψεων λειτουργικών κερδών που υποσκελίζονται από προβλέψεις για επισφάλειες.

Ο οίκος σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης και της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα κατά την τελευταία τριετία οι δύο τράπεζες έχουν εκτεθεί σε μεγάλο μέγεθος μη εξυπηρετούμενων δανείων που αντιστοιχούν στο 62% του ακάθαρτου συνόλου των χορηγήσεων (NPEs) της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ +1,33%και στο 56% της Ελληνικής στο τέλος του 2015.

Εκτιμάται ότι το 2015 ήταν κομβικό σημείο όσον αφορά την ποιότητα ενεργητικού των δύο τραπεζών καθώς μειώθηκαν τα NPEs ενώ σημειώνουν ότι την ίδια στιγμή και η σύσταση τους έχει βελτιωθεί καθώς μεγαλύτερο ποσοστό τους έχει αναδιαρθρωθεί.

Ωστόσο, στο τέλος του 2015 η κάλυψη των NPEs παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνει ο οίκος.

Αναφέρεται ότι στο τέλος του 2015 το ποσοστό των δανείων επί των καταθέσεων ήταν 66% για την Ελληνική Τράπεζα, σημείο που όπως σημειώνεται υπογραμμίζει την καλή ρευστοτική θέση της τράπεζας. Το αντίστοιχο ποσοστό της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ +1,33% ήταν στο 159%. Για τη χρηματοδότηση του κενού η BOCY στηρίζεται σε χρηματοδότηση που προέρχεται ως επί το πλείστον από το ταμείο του ELA.

Ο οίκος επισημαίνει ότι αυτή η εξάρτηση σταδιακά μειώνεται και αναμένει ότι η μείωση θα συνεχιστεί και το 2016 εάν δεν παρουσιαστούν απρόσμενα σοκ.

26.04.2016