Αναζητείται υβριδικό σχήμα για 4ετές εδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα με buffer 20-25 δισ θα στηρίζει εκδόσεις και τράπεζες

Αναζητείται υβριδικό σχήμα για 4ετές εδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα με buffer 20-25 δισ θα στηρίζει εκδόσεις και τράπεζες
Οι διεθνείς επενδυτές αλλά και οι οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης για να επενδύσουν και να αναβαθμίσουν θα χρειαστούν ένα ισχυρό κίνητρο, όπως ο νέος προληπτικός υβριδικός μηχανισμός.
Με δεδηλωμένη την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ζητήσει 4ο μνημόνιο ή ενισχυμένη πιστωτική γραμμή ECCL, ούτε καν PCCL και παρά την έλλειψη γερμανικής κυβέρνησης που θα διαμόρφωνε την ατζέντα, θεσμικές πηγές σε συνεργασία με τεχνοκράτες των Βρυξελλών προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα…για την Ελλάδα.
Η πλειοψηφία των δανειστών και άλλων αξιωματούχων θεωρούν λάθος "την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια" αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεταβατική - υβριδική έκδοση που θα στηρίξει την Ελλάδα. 

Το υβριδικό πρόγραμμα δεν θα είναι 4ο μνημόνιο δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά των μνημονίων, δεν θα χρειαστεί να περάσει από τα κοινοβούλια για έγκριση και δεν θα έχει τον χαρακτήρα της ECCL της πιστωτική γραμμής. 
Ωστόσο αυτό το υβριδικό πρόγραμμα που ίσως ονομαστεί «αναπτυξιακή ατζέντα 2022» θα έχει τα εξής 3 βασικά χαρακτηριστικά.
1)Θα διαθέτει αυτό το υβριδικό πρόγραμμα 20-25 δισεκ. κεφάλαια ως κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για εκδόσεις ομολόγων και τράπεζες εάν χρειαστούν νέα κεφάλαια. 
Μέχρι τώρα που το ράλι στα ομόλογα επιτρέπει δανεισμό σε ιστορικά χαμηλά η έννοια μηχανισμός εγγύησης των εκδόσεων να μην κρίνεται απαραίτητος αλλά θα πρέπει να αποτιμηθεί ο κίνδυνος και η τιμολόγηση του ελληνικού κρατικού ρίσκου με όρους απόσυρσης της ποσοτικής χαλάρωσης. 
2) Δεν θα έχει τα νομικά χαρακτηριστικά του μνημονίου θα είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα το οποίο μόνο όταν ενεργοποιείται η Ελλάδα θα μπαίνει ξανά σε αυστηρή επιτήρηση και αξιολογήσεις. 
3)Το υβριδικό σχήμα θα στηρίζεται κατά βάση στις 2 βασικές αξιολογήσεις και θα περιλαμβάνει τους 3 θεσμούς και επικουρικά το ΔΝΤ. 

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή η ύπαρξη του υβριδικού σχήματος 4ετούς διάρκειας συνδέεται 
Α)Με την ύπαρξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων έως το 2022 λόγω των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Β)Το ελληνικό χρέος μόνο με όρους Βρυξελλών – ESM θα εμφανίζεται ως βιώσιμο ενώ αντιθέτως ΕΚΤ και ΔΝΤ θα συνεχίσουν να το χαρακτηρίζουν μη βιώσιμο δεν θα υπάρξει θετική DSA για την βιωσιμότητα του χρέους. 
Γ)Το υβριδικό σχήμα ίσως να μην διασφαλίζει το waiver αλλά π.χ. και η Κύπρος δεν έχει waiver και συνεχίζει να δανείζεται από τις αγορές.
Δ)Οι διεθνείς επενδυτές αλλά και οι οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης για να επενδύσουν και να αναβαθμίσουν θα χρειαστούν ένα ισχυρό κίνητρο, όπως ο νέος προληπτικός υβριδικός μηχανισμός.
 
19.12.2017