Ανέφικτος στόχος – Οι τράπεζες πρέπει να εμφανίζουν 2,5 δισ. κέρδη ετησίως ώστε να μειώσουν τα NPLs από 48% στο 30%

Ανέφικτος στόχος – Οι τράπεζες πρέπει να εμφανίζουν 2,5 δισ. κέρδη ετησίως ώστε να μειώσουν τα NPLs από 48% στο 30%
Οι πωλήσεις προβληματικών δανείων δεν είναι ο ορθός δρόμος, είναι λάθος δρόμος αλλά αποδίδει γρηγορότερα κέρδη.
Κερδοφορία τραπεζών μια φράση που έχει εκλείψει από το λεξιλόγιο των τραπεζών τα τελευταία 5 χρόνια. 
Πολλές σωρευμένες ζημίες που έφθασαν τα 38 δισεκ. ευρώ, δραματική μείωση κεφαλαίων, αρνητικές καθαρές θέσεις, κατακόρυφη εκτίναξη των NPLs, απανωτές ανακεφαλαιοποιήσεις, πάγωμα των δανείων, δραματική μείωση προσωπικού ήταν 64 χιλιάδες και έχουν απομείνει 44 χιλιάδες. 
Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να τιναχθεί στον αέρα, να καταστραφεί το τραπεζικό σύστημα συθέμελα.
Ότι χτίστηκε επί 12 χρόνια γκρεμίστηκε και πρέπει πάλι από το μηδέν να ξαναχτιστεί το τραπεζικό σύστημα, χωρίς υγιείς τράπεζες η  οικονομία είναι στην κυριολεξία αποδεκατισμένη.
Το μέλλον των τραπεζών όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρελθόν. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μόνο μια δυναμική και συνάμα επικίνδυνη πηγή εσόδων τα NPLs, τα προβληματικά δάνεια. 
Οι τράπεζες διαθέτουν 206 δισεκ. δάνεια εκ των οποίων μόνο τα 106 δισεκ. είναι υγιή τα υπόλοιπα είναι προβληματικά δάνεια. 
Τα υγιή δάνεια μπορούν να παράγουν 6 δισεκ. έσοδα τον χρόνο. 
Οι τράπεζες έχουν όμως και έξοδα προσωπικού, έξοδα εκ τόκων όλα αυτά προσεγγίζουν τα 4,5 δισεκ. ευρώ και βεβαίως οι τράπεζες εγγράφουν και προβλέψεις. 
Με όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημίες.
Το μέλλον των τραπεζών είναι να μειώσουν τα NPLs κυρίως να μειώσουν σημαντικά τις νέες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια και να αυξήσουν την κερδοφορία από τα NPLs.

Με βάση ορισμένες εκτιμήσεις – προσεχώς θα παρουσιάσουμε την ανάλυση μας διεξοδικά – για να μπορέσουν οι τράπεζες να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια από 48% στο 30% δηλαδή μείωση 37-38 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να επιτυγχάνουν κέρδη 2,5 δισεκ. ετησίως. 
Αν μάλιστα στόχος είναι τα NPLs να υποχωρήσουν κάτω από 20% που θα ήταν ιδεατός στόχος τότε τα κέρδη ετησίως θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 3,6 δισεκ. ευρώ. 
Ως μέτρο σύγκρισης να αναφέρουμε ότι η Εθνική το 2005 πριν 10 χρόνια με 60 δισεκ. ενεργητικό και όχι 85 δισεκ. που έχει την τρέχουσα περίοδο εμφάνιζε κέρδη 700 εκατ ευρώ ετησίως χωρίς την Finansbank.  
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα έσοδα των τραπεζών από τα υγιή δάνεια θα βαίνουν σε φθίνουσα πορεία με επιθετικό τρόπο ακόμη και αν η κατάσταση της οικονομία βελτιωθεί.
Γιατί; 
Προ 10ετίας οι τράπεζες κατέγραφαν αύξηση δανείων 18% με 20% ενώ στις χορηγήσεις λιανικής οι ρυθμοί αύξησης είχαν φθάσει το 30%. 
Χορηγώντας νέα δάνεια τα έσοδα από τόκους εκτινάσσονταν γιατί ως γνωστό τα πρώτα χρόνια όταν αποπληρώνονται οι δόσεις π.χ. των 1000 ευρώ τα 700 είναι τόκοι και τα 300 κεφάλαιο. 
Τα έσοδα εκ τόκων αυξάνονταν θεαματικά και αυτή η θεαματική αύξηση αποδιδόταν αποκλειστικά στα νέα δάνεια. 

Οι τράπεζες το 2015 – 2016 δεν χορηγούν – και δεν θα χορηγήσουν – νέα δάνεια και ταυτόχρονα τα περισσότερα παλαιά δάνεια όχι απλά έχουν ωριμάσει αλλά βρίσκονται στην μέση ή το τέλος της ζωής τους. 
Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες αποπληρώνουν περισσότερο κεφάλαιο και λιγότερους τόκους. 
Άρα τα έσοδα από τόκους στα υγιή δάνεια θα βαίνουν μειούμενα.
Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν οι τράπεζες είχαν επιτοκιακό περιθώριο 3,4% κατά μέσο όρο. 
Το μέλλον των εσόδων των τραπεζών είναι το παρελθόν τους δηλαδή τα προβληματικά δάνεια και η αξιοποίηση τους. 
Το 2005 τα NPLs της Εθνικής – δεν υπήρχε τότε η Finansbank -  ήταν στο 1,08% και στο τέλος του 2015 – αρχές 2016 είναι 33,8% στην Ελλάδα. 
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια από 48% στο 30% δηλαδή μείωση 37-38 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να επιτυγχάνουν κέρδη 2,5 δισεκ. ετησίως.
Αυτό είναι εφικτό;
Με βάση τις εκτιμήσεις των τραπεζών το 2016 οι τράπεζες θα επιτύχουν κέρδη 390 εκατ και το 2017 περίπου 920 εκατ και το 2018 κατ΄ εκτίμηση 1,25 δισεκ. ευρώ και το 2019 περί τα 1,8-2 δισεκ. ευρώ.
 
Άρα οι τράπεζες δεν μπορούν να μειώσουν τα NPLs με τον συμβατικό τρόπο και εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούν σε πωλήσεις προβληματικών δανείων. 
Οι πωλήσεις προβληματικών δανείων δεν είναι ο ορθός δρόμος, είναι λάθος δρόμος αλλά αποδίδει γρηγορότερα κέρδη.
Όμως αν εκτιμηθεί η απώλεια εσόδων από NPLs – τα διαφυγόντα κέρδη - σε σχέση με τα κέρδη που θα πάρουν οι τράπεζες πουλώντας βιαστικά προβληματικά δάνεια ίσως αποδειχθεί ότι οι πωλήσεις προβληματικών δανείων είναι λάθος επιλογή.
Τα 2,5 δισεκ. στόχος για τα επόμενα λίγα χρόνια είναι ανέφικτος στόχος για τις ελληνικές τράπεζες και αυτό πρέπει να προβληματίσει τις στρατηγικές για την μείωση των NPLs δραστικά. 
Το 2005 στην Ελλάδα υπήρχαν 5,6% NPLs
 
29.12.2015