Ανησυχούν οι τραπεζίτες ότι το φορολογικό σοκ μπορεί να οδηγήσει βίαια σε αρνητική αναθέωρηση των στόχων για τα NPLs

Ανησυχούν οι τραπεζίτες ότι το φορολογικό σοκ μπορεί να οδηγήσει βίαια σε αρνητική αναθέωρηση των στόχων για τα NPLs
Αν αντί 3 δισεκ. διενεργήσουν 4 δισεκ. αυτομάτων σχεδόν μηδενίζουν τους στόχους κερδοφορίας....

Διάχυτες είναι οι ανησυχίες στα επιτελεία των τραπεζών ότι με την νέα φοροκαταιγίδα μέτρων μπορεί να ανατραπεί βίαια το σκηνικό βελτίωσης των NPLs των προβληματικών δανείων. 
Με βάση κορυφαίο τραπεζίτη ο οποίος μίλησε στο bankingnews «οι τράπεζες έχουν διαμορφώσει τους προϋπολογισμούς τους για το 2016 πάνω σε μια παραδοχή – υπόθεση.
Η παραδοχή είναι ότι τα νέα NPLs εμφανίζουν έντονα σημάδια επιβράδυνσης, οι τράπεζες μειώνουν κατακόρυφα τις προβλέψεις τους για επισφαλείς απαιτήσεις και έτσι θα προκύψουν μετά από χρόνια κέρδη για τις τράπεζες, λειτουργικά κέρδη. 
Αυτό το σενάριο υποβοηθάτε κατά 180 έως 378 εκατ από τα κεφαλαιακά κέρδη που θα προκύψουν από την πώληση ομολόγων EFSF στην ΕΚΤ. 
Πάνω σε αυτό το σχέδιο σε συνδυασμό με κάποιες βελτιωτικές κινήσεις στην διαχείριση των NPLs οι τράπεζες έχουν χτίσει το 2016.
Όμως αυτή η παράμετρος που δεν έχει αποτιμηθεί με προσοχή και μπορεί να αλλάξει να μεταβάλλει και σε ορισμένες περιπτώσεις βίαια να αλλάξει τους σχεδιασμούς των τραπεζών είναι η νέα…φοροκαταιγίδα. 


Είθισται να τονίζουμε ότι ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται αλλά όταν η φοροδοτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει εξαντληθεί και όταν πέραν των 115,5 δισεκ. μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων υπάρχουν και άλλα 35 δισεκ. αναδιαρθρωμένα δάνεια….είναι κατανοητό ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν νέες προβλέψεις ή να επιβραδυνθεί αισθητά η τάση βελτίωσης και έτσι οι τράπεζες να χρειαστεί να διενεργήσουν περισσότερες προβλέψεις από ότι είχαν εκτιμήσει. 
Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε ότι το 2015 οι ελληνικές τράπεζες διενήργησαν 13,2 δισεκ. νέες προβλέψεις και για το 2016 έχουν υπολογίσει να διενεργήσουν 3 δισεκ. 
Αν αντί 3 δισεκ. διενεργήσουν 4 δισεκ. αυτομάτων σχεδόν μηδενίζουν τους στόχους κερδοφορίας»
Το μήνυμα του κορυφαίου έλληνα τραπεζίτη είναι ότι υπάρχει κίνδυνος για αρνητική αναθεώρηση των στόχων για το 2016 λόγω της επίδρασης της φοροκαταιγίδας στα αποτελέσματα των τραπεζών και στους εκτιμώμενους στόχους. 

Η διάρθρωση του προβλήματος NPLs και NPEs στις ελληνικές τράπεζες 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 222 δισεκ. δάνεια πάσης φύσεως και 115,5 δισεκ. NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και περίπου 89-90 δισεκ. NPLs προβληματικά δάνεια. 
Τα NPEs αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Στην Ελλάδα ποια είναι η βασική ιδέα στην διαχείριση των NPLs;
Η βασική ιδέα είναι ότι θα πουλήσουμε δάνεια στους ξένους και οι τράπεζες θα βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους. 
Μα στην Ιταλία δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς η διαδικασία πώλησης. 
Οι τράπεζες πουλούσαν στο 40% και οι ξένοι αγόραζαν κατά μέσο όρο στο 20%.
Στην Ελλάδα με βάση τους δείκτες κάλυψης δανείων με προβλέψεις οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν κάτω από 40% της ονομαστικής αξίας σε μέσους όρους. 


Άρα…το πείραμα πουλήστε δάνεια στα vultures funds στα κοράκια όπως κάκιστα αναφέρονται θα αποτύχει. 
Πρόσφατα εφαρμόστηκε στην Ιταλία και απέτυχε.
Ποια θα ήταν η λύση; 
Η bad bank δεν ευδοκίμησε όταν έπρεπε να ευδοκιμήσει αλλά ωστόσο η συλλογική λύση είναι μονόδρομος για τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών. 
Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η συλλογική λύση της bad bank τύπου ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία ας εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο τύπου Άτλαντα. 
Για να είμαστε ρεαλιστές, όπως έχουμε και άλλες φορές αναπτύξει σε αναλύσεις μας οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν να μικρύνουν….και σε βάθος χρόνου θα μικρύνουν πάνω από 50 δισεκ. από 325 δισεκ. το ενεργητικό θα μειωθεί στα 275 δισεκ. και αυτό θα συμβεί μέσω θυγατρικών και μέσω δανείων. 
Η πώληση των NPLs θα αποδειχθεί λάθος συνταγή και λάθος δρόμος…
Ο μόνος τρόπος για να λύσουν, να διασωθούν από το αυτοκτονικό βάρος των NPLs οι ελληνικές τράπεζες….υποχρεωτικά θα μικρύνουν…

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
Ενεργητικό 
 
Χάσμα δανείων προς καταθέσεις *
 
NPEs 

Ποσοστό 

 
NPEs

Απόλυτο μέγεθος 

 
Εθνική 
 
83,7 δισ
 
-19 δισ
 
50%
 
22 δισ
 
Πειραιώς 
 
87,5 δισ
 
-19,7 δισ
 
50,7%
 
36,9 δισ
 
Eurobank 
 
73,5 δισ
 
-20,2 δισ
 
43,8%
 
22,6 δισ
 
Alpha bank 
 
69,3 δισ
 
-31 δισ
 
51,3%
 
31,8 δισ
 
Attica bank 
 
3,66 δισ
 
-1,78 δισ
 
56,2%
 
2,22 δισ
 
Σύνολο 
 
317,66 δισ
 
-89,68 δισ
 
50,4%
 
115,52 δισ
 

*Συμπεριλαμβάνουμε τις συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων 
Επεξεργασία: bankingnews 

Πορεία αποτελεσμάτων ελληνικών τραπεζών 

Τράπεζες 
 
2015 
 
2014
 
2013
 
Προβλέψεις 2015 
 
Εθνική 10/3
 
-4,22 δισ
 
60 εκατ 
 
809 εκατ
 
3,5 δισ
 
Πειραιώς 9/3
 
-1,85 δισ
 
-1,972 δισ
 
2,532 δισ
 
3,48 δισ
 
Eurobank 2/3 
 
-1,18 δισ
 
-1,219 δισ
 
1,154 δισ
 
2,66 δισ
 
Alpha bank 3/3
 
-1,371 δισ
 
-884 εκατ
 
3,252 δισ
 
3,02 δισ
 
Attica bank 31/3
 
-347 εκατ
 
-50 εκατ 
 
-112 εκατ 
 
629 εκατ 
 
Σύνολο 
 
-8,96 δισ
 
-4,065 δισ
 
7,635 δισ
 
13,28 δισ

19.04.2016