Από LME senior ομολόγων 122 εκατ βρέθηκε η Alpha να ελέγχει το 4,65% της Πειραιώς

Από LME senior ομολόγων 122 εκατ βρέθηκε η Alpha να ελέγχει το 4,65% της Πειραιώς
Η Alpha bank είχε επενδύσει περίπου 122 εκατ σε senior ομόλογο της Πειραιώς και αυτό ανταλάχθηκε στο 100% της ονομαστική αξίας με την διαδικασία των LME.
Μια έκπληξη - που ωστόσο δεν υποκρύπτει deal για όσους οργιάσει η φαντασία - προέκυψε με τις αυξήσεις κεφαλαίου όπου η Alpha bank έχει αποκτήσει το 4,65% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς ή 406,8 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank είχε επενδύσει περίπου 122 εκατ σε senior ομόλογο της Πειραιώς και αυτό ανταλλάχθηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας με την διαδικασία των LME.
Για να ακριβολογούμε πρόκειται για δύο ομολογιακά ένα της Emporiki bank και ένα της Alpha bank και το άθροισμα των δύο φθάνει τα 122 εκατ και προήλθαν από την περίοδο του 2006 με 2007. 
Έτσι η Alpha bank βρέθηκε να ελέγχει το 4,65% της Πειραιώς επί του συνόλου των μετοχών.
Αντίστοιχα και η Πειραιώς κατέχει αξιόλογα ποσοστά σε άλλες τράπεζες μέσω των LME. 
Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των διατραπεζικών συναλλαγών και δεν υποκρύπτουν deals. 
Με βάση ενδείξεις το ποσοστό αυτό η Alpha bank κάποια στιγμή στο μέλλον και προφανώς πάνω από την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ θα το πωλήσει με την μορφή placement σε κάποιο επενδυτή ή σε επενδυτές. 
Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η Τρόικα, η ΕΚΤ, o SSM έχουν ξεκαθαρίσει ότι θέλουν 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, οπότε deals μεταξύ συστημικών τραπεζών δεν υπάρχουν ούτε καν ως σενάριο. 

Τι ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς 

Στο 6,33% διαμορφώνεται το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank στην Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας Πειραιώς εξαιρώντας όμως το ποσοστό του ΤΧΣ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (“η Τράπεζα”) ενημερώνει, δυνάμει της από 11.12.2015 ληφθείσας γνωστοποίησης, ότι η ALPHA BANK Α.Ε. κατέχει από την 08.12.2015 άμεσα 267.008.839 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτή εταιρείας ALPHA GROUP LTD, 139.871.368 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.
Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, ανέρχονται συνολικά σε 406.880.207, ήτοι ποσοστό 6,33% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 
 
15/12/2015