Από τα 105 δισ. προβληματικά δάνεια τα 80 δισ. είναι καταδικασμένα να μην αποδώσουν υπό οποιαδήποτε σενάριο

Από τα 105 δισ. προβληματικά δάνεια τα 80 δισ. είναι καταδικασμένα να μην αποδώσουν υπό οποιαδήποτε σενάριο
Με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες τα NPLs ανέρχονται σε 87 δισεκ. ωστόσο οι πραγματικές καθυστερήσεις NPLs και ειδικά τα NPEs φθάνουν τα 105 δισεκ.
Από τα 105 δισεκ. προβληματικά δάνεια τα 80 δισεκ. είναι καταδικασμένα να μην αποδώσουν υπό οποιαδήποτε σενάριο εκτιμάει κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες τα NPLs ανέρχονται σε 87 δισεκ. ωστόσο οι πραγματικές καθυστερήσεις NPLs και ειδικά τα NPEs φθάνουν τα 105 δισεκ. 
Σήμερα θα επικεντρωθούμε όχι στο πως θα αξιοποιηθούν τα 25 δισεκ. ή το μέγιστο 30 δισεκ. των προβληματικών δανείων τα επόμενα 3 – 4 χρόνια αλλά στο τι μπορεί να γίνει με τα υπόλοιπα 80 δισεκ. που είναι καταδικασμένα. 
Ποιες λύσεις υπάρχουν; 

1)Να τιτλοποιηθούν και να πωληθούν μέσω SPV στην ΕΚΤ ή σε τρίτους επενδυτές. 
Η λύση αυτή ενώ θεωρητικά είναι ενδιαφέρουσα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις 55% που σημαίνει στα 100 δισεκ. έχουν διενεργήσει 55 δισεκ. προβλέψεις σωρευτικά και τα 45 δισεκ. είναι τα ακάλυπτα. 
Σε μια λύση τύπου τιτλοποίησης και πώλησης είναι προφανές ότι η αποτίμηση των δανείων και των εγγυήσεων που υπάρχουν θα ανατιμολογηθούν με πολύ χειρότερους όρους. 
Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει κεφαλαιακή ζημία ίσως και πάνω από 6-7 δισεκ. για το σύνολο των δανείων εξέλιξη μη συμφέρουσα και μη διαχειρίσιμη. 

2)Πώληση των προβληματικών δανείων που είναι καταδικασμένα σε μια asset management εταιρία τύπου bad bank ή NAMA.
H συλλογική λύση έχει απορριφθεί αν και συνεχίζει να αποτελεί την πιο καθαρή και αποτελεσματική λύση.
Η κρατούσα άποψη είναι ότι στο τέλος και το ελληνικό banking θα οδηγηθεί στην συλλογική λύση. 

3)Οι τράπεζες να πάρουν το ρίσκο και να επωμιστούν πρόσθετη ζημία έναντι των προβληματικών χαρτοφυλακίων τους, θα χρειαστούν ίσως κάποιες νέα κεφάλαια αλλά οριστικά θα διαγράψουν τα προβληματικά δάνεια ή οριστικά θα αποτινάξουν από τους ισολογισμούς τους το πρόβλημα. 

4)Η πώληση προβληματικών δανείων σε διεθνή funds αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με την πώληση στην ΕΚΤ. 
Η ΕΚΤ χωρίς κρατική εγγύηση δεν μπορεί να αγοράσει προβληματικά δάνεια και μια τέτοια λύση είναι μάλλον ανέφικτο να υλοποιηθεί στην Ελλάδα….σε αντίθεση με την Ιταλία. 
Όμως π.χ. αν αποφάσιζε θεωρητικά να πουλήσει από τα 22 δισεκ. τα 10 δισεκ. προβληματικά δάνεια η Alpha bank – το παράδειγμα είναι υποθετικό – και για τα 10 δισεκ. έχει διενεργήσει 5,5 δισεκ. προβλέψεις σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι ξένοι τα 10 δισεκ. προβληματικά δάνεια; 
Τα discount θα είναι τέτοιας κλίμακας που θα υποχρεώσουν τις τράπεζες να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις. 
Δυστυχώς και αυτό πρέπει να ειπωθεί για να αντιμετωπιστεί σοβαρά, αποτελεσματικά και καίρια το πρόβλημα των NPLs θα πρέπει οι τράπεζες να κλείσουν οριστικά τις εκκρεμότητες με το παρελθόν και αυτό θα οδηγήσει σε νέες προβλέψεις ώστε να πάνε σε διαγραφές. 

5)Το μοντέλο τύπου Πορτογαλίας μέσω τιτλοποίησης προβληματικών δανείων υπό ένα σχήμα SPV έχει μεν μια λογική αλλά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν και σε Ιταλία, Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία έχουν τιτλοποιηθεί κοντά 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια. 
Αυτός ο μηχανισμός βοηθάει περισσότερο την κεφαλαιακή επάρκεια σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές τράπεζες είναι επαρκείς...μάλλον δεν θα αποτελέσει προτεραιότητα. 

Η δομή των προβληματικών δανείων 

Τα προβληματικά δάνεια που φθάνουν τα 105 δισεκ. ευρώ σε σύνολο 204 δισεκ. δανείων δομούνται ως εξής 
NPLs καταναλωτικά περίπου 16 δισεκ. 
NPLs επιχειρηματικά πάσης φύσεως περίπου 44 δισ 
NPLs στεγαστικά περίπου 25-26 δισεκ. 
Τα υπόλοιπα είναι λοιπές κατηγορίες. 
Υπενθυμίζεται ότι τα 204 δισεκ. που είναι τα συνολικά δάνεια δομούνται ως εξής:
- 96 δισεκ. επιχειρηματικά εκ των οποίων 89 δισεκ. μη χρηματοπιστωτικά. 
-67 δισεκ στεγαστικά 
-25 δισεκ. καταναλωτικά
-12,8 δισεκ. ελευθέρων επαγγελματιών.
 
17.02.2016