Απόφαση σταθμό, την πρώτη σε δεύτερο βαθμό, που δικαιώνει όσους έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια δάνειο σε ελβετικό φράγκο, εξέδωσε το Εφετείο Πειραιά.

Απόφαση σταθμό, την πρώτη σε δεύτερο βαθμό, που δικαιώνει όσους έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια δάνειο σε ελβετικό φράγκο, εξέδωσε το Εφετείο Πειραιά.

Ενδεχομένως να αποτελεί και το ουσιαστικό πρώτο βήμα για τους περίπου 70.000 δανειολήπτες που έλαβαν την περασμένη δεκαετία στεγαστικά δάνεια με ρήτρα αποπληρωμής σε ελβετικό φράγκο.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες είδαν το υπόλοιπό τους να αυξάνεται σε όσους ευρώ έως και 40%, λόγω της ανατίμησης του φράγκου έναντι του ευρώ.

Έτσι, μπορεί κάποιος να αποπλήρωνε ακόμη και για τέσσερα χρόνια κανονικά το δάνειό του και το ανεξόφλητο χρέος αντί να αυξάνεται να μειώνεται.

Η νέα απόφαση

 

Με την απόφαση 791/2017 του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, στις 29/12/2017 δικαιώνεται, σε δεύτερο βαθμό, ένα ζευγάρι δανειοληπτών, λογιστών στο επάγγελμα.

Η τράπεζα υποχρεώνεται να δεχτεί την εξόφληση των δανειακών τους υποχρεώσεων με την παλαιά ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου, που ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων τους.

Αυτό μεταφράζεται σε άμεσο κούρεμα της οφειλής τους σε όρους ευρώ, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την ισοτιμία που ίσχυε όταν έλαβαν το δάνειο.

Καταχρηστικοί όροι

Κι αυτό διότι ο όρος της σύμβασης που προέβλεπε την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων δυνάμει της τρέχουσας ισοτιμίας, κρίθηκε τελεσίδικα άκυρος και καταχρηστικός λόγω της αδιαφάνειάς του.

Σημειώνεται πως σε εκκρεμότητα βρίσκεται ομαδική προσφυγική δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη, η οποία σε πρώτο βαθμό τους έχει δικαιώσει.

 

Πλέον αναμένεται η απόφαση του Εφετείου, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι καθοριστικό για όλους όσους έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι μπορεί να πετύχουν κούρεμα του χρέους τους σε όρους ευρώ.

09.01.2018