Αποκλειστικό – QE 11/2017 ή rollover Γερμανικά ή Γαλλικά ομόλογα που λήγουν το 2018 στην ΕΚΤ με ελληνικά ομόλογα

Αποκλειστικό – QE 11/2017 ή rollover Γερμανικά ή Γαλλικά ομόλογα που λήγουν το 2018 στην ΕΚΤ με ελληνικά ομόλογα
Η πρόταση αυτή εξετάζεται πολύ σοβαρά μεν αλλά για να υλοποιηθεί προϋποθέτει κεντρική συμφωνία για το χρέος.
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης νωρίτερα από τον Νοέμβριο του 2017 και αυτό πλέον αποτελεί βέβαιο γεγονός. 
Προφανώς το σενάριο για ένταξη των ελληνικών ομολόγων 20 Ιουλίου του 2017 έχει πλήρως καταρρεύσει και αυτό είναι απόλυτο. 
Το συντομότερο που θα μπορούσαν τα ελληνικά ομόλογα να ενταχθούν σε QE σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είναι ο Νοέμβριος του 2017.
Οι γερμανικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν 24 Σεπτεμβρίου του 2017.
Μέσα στον Οκτώβριο θα ορκιστεί η νέα γερμανική κυβέρνηση η οποία μέσα στον Νοέμβριο του 2017 θα επανεξετάσει το ελληνικό ζήτημα. 

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ελλάδα με ποσοτική χαλάρωση και ομόλογα άλλων χωρών.... το 2018 

Ωστόσο ένα νέο σχέδιο φαίνεται ότι επεξεργάζονται αξιωματούχοι της ευρωζώνης το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει όχι μόνο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά και μηχανισμό στήριξης στην Ελλάδα με την συνδρομή της ΕΚΤ. 
Με βάση αυτό τον σχεδιασμό το 2018 θα αρχίσουν να λήγουν 3ετή ομόλογα ή άλλες εκδόσεις Γερμανικών ή Γαλλικών ή άλλων χωρών ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ. 
Η ΕΚΤ είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έως το 2018 σε ξεκάθαρα όμως φθίνουσα πορεία. 
Ένα υποτυπώδες πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα υπάρχει. 
Όταν π.χ. λήγει ένα ομόλογο Γερμανικό το οποίο κατέχει η ΕΚΤ και το οποίο απέκτησε μέσω του QE μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης σχεδιάζεται το εξής. 
Το γερμανικό π.χ. ομόλογο που λήγει στην ΕΚΤ να αντικαθίσταται ως rollover από ένα αντίστοιχο ελληνικό και έτσι η ΕΚΤ και η ΕΕ να στηρίξει το 2018 την Ελλάδα να ωραιοποιήσει τις αποδόσεις και τις τιμές των ομολόγων. 
Θα μπορούσαν 3-4 δισεκ. ελληνικά ομόλογα να αγοραστούν με αυτό τον τρόπο από την ΕΚΤ. 
Η ΕΚΤ κατέχει 18 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και το ποσό αυτό βαίνει μειούμενο π.χ. τον Ιούλιο θα μειωθεί στα 16 δισεκ. κ.ο.κ. 
Η λύση αυτή ωστόσο για να υλοποιηθεί θα πρέπει να έχει υπάρξει συμφωνία για το χρέος και θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί ο μηχανισμός τύπου μνημονίου που θα ισχύσει μεταξύ 2018 και 2022. 
Για να δοθεί ένα υποτυπώδες QE με την μορφή rollover τα ελληνικά ομόλογα θα αντικαθιστούν άλλα ευρωπαϊκά ομόλογα που λήγουν το 2018 και έτσι η ΕΚΤ θα παρέχει στήριξη στην Ελλάδα, στα ελληνικά ομόλογα και συνολικά στην αγορά. 
Η πρόταση αυτή εξετάζεται πολύ σοβαρά μεν αλλά για να υλοποιηθεί προϋποθέτει κεντρική συμφωνία για το χρέος.
 
25.05.2017