Αρχαιρεσίες Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Αρχαιρεσίες Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Για τον Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού η βιωσιμότητα και η προοπτική του ΤΥΠΕΤ, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους εργαζόμενους στην Τράπεζα, δεν είναι απλά ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας, αλλά είναι ζήτημα ζωής.

Για το λόγο αυτό ο ΣΕΠΕΤΕ, μετά και τη σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, θα συμμετάσχει στις προσεχείς αρχαιρεσίες του Ταμείου Υγείας, που θα γίνουν στις 17/05/2017.

Το ψηφοδέλτιο θα είναι ανεξάρτητο, μακριά από κομματικές λογικές, και θα συμμετάσχουν σ’ αυτό συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΕΤΕ, αλλά και συνάδελφοι που ταυτίζονται με τις απόψεις του ΣΕΠΕΤΕ, ότι ο χειρισμός των θεμάτων υγείας χρειάζεται διαφάνεια,αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

Εκτιμούμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη το καινούργιο  Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ να εμπλουτισθεί με νέα πρόσωπα, με καινοτόμες ιδέες και διάθεση για δουλειά και προσφορά.

Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση εσόδων του Ταμείου, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η χρηστή διοικητική και οικονομική διαχείρισή του.

Σε καλούμε να στηρίξεις την προσπάθειά μας καθώς και τον συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ.

Δεσμευόμαστε ότι ο ΣΕΠΕΤΕ, που ανέκαθεν απείχε από κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την ανόρθωση του ΤΥΠΕΤ και τον μετασχηματισμό του σε ένα πρωτοποριακό, αυτοδύναμο, ανεξάρτητο, βιώσιμο και καινοτόμο φορέα υγείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

12.04.2017