Αρχίζει να μην αποδίδει η ΕΚΤ – Μετά από μόχλευση 30 φορές τα κεφάλαια, μειώνονται οι αρνητικές αποδόσεις των ομολόγων

Αρχίζει να μην αποδίδει η ΕΚΤ – Μετά από μόχλευση 30 φορές τα κεφάλαια, μειώνονται οι αρνητικές αποδόσεις των ομολόγων
H ΕΚΤ με την στρατηγική της ποσοτικής χαλάρωσης δεν βοήθησε την αύξηση του πληθωρισμού αλλά ωραιοποίησε τις αποτιμήσεις.
Μεγάλο χρονικό διάστημα ασκείται κριτική στην ΕΚΤ για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Η ΕΚΤ όχι μόνο συνεχίζει αλλά επέκτεινε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων έχουν μειωθεί στο -0,40%.
Ο ισολογισμός της ΕΚΤ λόγω της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης έφθασε στα 2,98 τρισεκ. ευρώ περίπου στα 3 τρισεκ. ευρώ από τα οποία 1,041 τρισεκ. είναι τίτλοι που διακρατούνται για λόγους νομισματικής πολιτικής. 
Επίσης η ΕΚΤ διαθέτει 98 δισεκ. κεφάλαια και σε σχέση με τον συνολικό ενεργητικό προκύπτει μόχλευση περίπου 30 φορές. 
Η μόχλευση 30 φορές των κεφαλαίων της ΕΚΤ έχει αποδώσει;
Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αρχές του 2015 αυτό που συνέβη ήταν εκπληκτικό και ταυτόχρονα τόσο στρεβλωμένο. 
Οι αποδόσεις πολλών ομολόγων στην ΕΕ άρχισαν να υποχωρούν και πολλά εξ αυτών άρχισαν να εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις. 
Φθάσαμε δηλαδή μαζί με την Ελβετία όπου δεν υπάγεται στην ΕΚΤ να υπάρχουν στην Ευρώπη 111 ομόλογα με αρνητικά επιτόκια. 
Όμως αυτό που παρατηρείται εσχάτως είναι το γεγονός ότι οι αρνητικές αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται στις 88 πλέον έναντι 111 ομολόγων πριν εβδομάδες. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι τα 17 από 19 ομόλογα της Ελβετίας έχουν σταθερά αρνητικά επιτόκια αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα των χωρών που υπάγονται στην ΕΚΤ μειώνονται.
Γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο; 
Οι λόγοι είναι οι εξής 
1)Γιατί ήδη είχε προηγηθεί ακραία στρέβλωση όταν πολλά ομόλογα άρχισαν να εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις. 
2)Υπάρχει πλήθος αντιδράσεων για τα αρνητικά επιτόκια, πολλά ομόλογα εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις και αυτό σημαίνει μεγάλη απώλεια των ασφαλιστικών Ταμείων σε έσοδα από τόκους. 
3)Η ΕΚΤ με την στρατηγική της ποσοτικής χαλάρωσης δεν βοήθησε την αύξηση του πληθωρισμού αλλά ωραιοποίησε τις αποτιμήσεις. 
Οι αποτιμήσεις σε χρηματιστήρια και ομόλογα βελτιώθηκαν όχι όμως και ο πληθωρισμός.
 
27.04.2016