Αρης Ξενόφος: Επαρκούν τα κεφάλαια των τραπεζών

Αρης Ξενόφος: Επαρκούν τα κεφάλαια των τραπεζών

«H ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα», αναφέρει ο Αρης Ξενόφoς διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ σε άρθρο του στη Huffington Post.

«Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ανακεφαλαιοποίησης και συνεκτιμώντας πάντα τις συνθήκες που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ήταν ένα επιτυχημένο εγχείρημα. Κατ' αρχήν επετεύχθη η προστασία των καταθέσεων, ενώ διατηρήθηκε η δυνατότητα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να διαδραματίζει ένα ισχυρό και ταυτόχρονα ουσιαστικό ρόλο, σε όλες τις συστημικές τράπεζες μέσω των Πλαισίων Συνεργασίας (RFA's) που έχει συνάψει μαζί τους. Παράλληλα είναι ρεαλιστική πλέον η προοπτική το ΤΧΣ να ανακτήσει μέρος ή και το σύνολο των κεφαλαίων που έχει καταβάλει, μειώνοντας αντίστοιχα το χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας (λόγω των μετατρέψιμων ομολογιών που διαθέτει σε CoCos).

ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
Επιχειρώντας να απαντηθεί το ερώτημα αν επαρκούν τα υφιστάμενα κεφάλαια, το θετικό στοιχείο είναι υποστηρίζει ο κ. Ξενόφος στο άρθρο του ότι από το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, 10 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή πάνω από τα 2/3 των κεφαλαιακών αναγκών αντιστοιχούν στο ακραίο/δυσμενές σενάριο αξιολόγησης, στο σενάριο δηλαδή με τις μικρότερες πιθανότητες πραγματοποίησης.

Αναφορικά με την ικανότητα του κλάδου να ανακτήσει τον ρόλο του παρόχου πίστωσης στην ελληνική οικονομία, σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες, σημειώνει ότι πρόκειται για «μια ικανότητα άμεσα συναρτώμενη με τη δυνατότητα που θα επιδείξουν οι τράπεζες να προσελκύσουν τα περίπου 40 δισ. που εκτιμάται ότι παραμένουν εντός της χώρας μας, αλλά εκτός τραπεζών «χώρους φύλαξης», και βέβαια με τη ικανότητα που θα επιδείξουν οι τράπεζες στη διαχείριση, με αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα αλλά και κοινωνική ευαισθησία όπου απαιτείται, του μεγάλου θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ανέρχονται σήμερα σε περίπου 100 δισ. ευρώ.

29.12.2015