Αβγάτισαν οι πιστωτικές κάρτες, μειώθηκε η μέση συναλλαγή

Αβγάτισαν οι πιστωτικές κάρτες, μειώθηκε η μέση συναλλαγή

Κατά 5% αυξήθηκε ο αριθμός χρεωστικών και πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα το α' εξάμηνο του 2017 έναντι του προηγούμενου εξαμήνου. Ωστόσο η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 641 εκατ. ευρώ.

Τί και αν αυξήθηκε ο αριθμός των χρεωστικών και των πιστωτικών καρτών το α' εξάμηνο του 2017 έναντι του δεύτερου εξαμήνου και κατά συνέπεια τις συναλλαγές με αυτές, η οικονομική κρίση περιόρισε τη συνολική αξία των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά 685 χιλιάδες (+5%), σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2016, και ανήλθε σε 15,6 εκατομμύρια. κάρτες. Η αύξηση προέρχεται από την έκδοση νέων χρεωστικών καρτών καθώς εκδόθηκαν επιπλέον 650 χιλ. κάρτες (+5%) συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2016. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες καρτών, στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2017 παρατηρείται το ίδιο αυξημένο ποσοστό των χρεωστικών καρτών (83%) επί του συνόλου των ενεργών καρτών σε κυκλοφορία σε αντιστοιχία με το προηγούμενο εξάμηνο.

Παρά όμως την αύξηση του αριθμού των καρτών πληρωμών και την αύξηση του συνολικού αριθμού συναλλαγών που διενεργήθηκαν με κάρτες το α΄ εξάμηνο του 2017, η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με το β' εξάμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 341 εκατ. συναλλαγές και παρουσιάζει αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Αντίστοιχα, η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 28,6 δισ. ευρώ και εμφανίζεται μειωμένη κατά 641 εκατ. ευρώ (-2%) σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την ΤτΕ ΕΛΛ +0,84%, οι μεταβολές των παραπάνω στοιχείων συναλλαγών μπορούν να αποδοθούν στην υποχρέωση του «χτισίματος» του αφορολογήτου εισοδήματος αποκλειστικά μέσω συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και στην εξοικείωση των συναλλασσομένων με τη χρήση καρτών για τη διενέργεια πληρωμών.

Εστιάζοντας στις συναλλαγές ανά κάρτα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε στις 22 συναλλαγές, σε αντιστοιχία με την αύξηση του συνολικού αριθμού συναλλαγών το α΄ εξάμηνο του 2017.

Ως προς το είδος των καρτών, οι χρεωστικές συνεχίζουν να κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο ως υποκατάστατο των μετρητών με τον μέσο αριθμό συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα να αυξάνεται σε 23 συναλλαγές, από 19 το προηγούμενο εξάμηνο και τον μέσο αριθμό συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα να αυξάνεται στις 17 συναλλαγές από 16 το προηγούμενο εξάμηνο.

 

Το α΄ εξάμηνο του 2017, η μέση αξία ανά συναλλαγή για το σύνολο των καρτών μειώθηκε σε 84 ευρώ (-20%) σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2016. Για δε τις χρεωστικές κάρτες, η μέση αξία ανά συναλλαγή παρουσίασε μείωση στα 87 ευρώ (-21%).

19.01.2018