Αύξηση στις ρυθμίσεις δανείων αναμένουν οι τράπεζες

Αύξηση στις ρυθμίσεις δανείων αναμένουν οι τράπεζες

Αύξηση των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιμένουν οι τράπεζες μετά τη συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών για τις μεταρρυθμίσεις που θα οδεύσει προς ψήφιση στη Βουλή στις 16 Μαΐου. 

Ειδικά στο μέτωπο των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων, οι τράπεζες αναμένουν σημαντική επανεκκίνηση των ρυθμίσεων, με τα αντίστοιχα οφέλη για τις επιχειρήσεις, ύστερα από τη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των NPLs. 

Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, αυτή τη στιγμή περίπου 73.000 είναι τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξυπηρετούνται και 340.000 τα αντίστοιχα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Πρόκειται για τις δύο κατηγορίες δανειοδοτήσεων με τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων (59% και 68% αντίστοιχα), οι οποίες παράλληλα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 εργαζόμενους αποτελούν το 97% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνεισφέρουν το 37% της προστιθέμενης αξίας (ΕΕ-28: 21%). Παράλληλα, απασχολούν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, ειδικά αν συνυπολογισθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι τράπεζες εστιάζουν ειδικότερα στο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των κατηγοριών που αντιστοιχεί σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το κλίμα αβεβαιότητας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αγνοούσαν ακόμη και τις προσκλήσεις ρυθμίσεων των τραπεζών. 

Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι σε στρατηγικούς κακοπληρωτές αντιστοιχούν "κόκκινα" δάνεια άνω των 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η αναλογία είναι 60% - 40% σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Τα 10 δισ. ευρώ των δανείων στρατηγικών κακοπληρωτών αποτελούν περίπου το 21% του συνόλου των μη ρυθμισμένων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση. 

Το πρώτο δίμηνο του 2017, με την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση, ευνοήθηκε η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και από δανειολήπτες που δεν ανήκαν στην τάξη των στρατηγικών κακοπληρωτών. Κατόπιν αυτού, Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι τράπεζες κατέγραψαν νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.

Τον Μάρτιο, οπότε άρχισε να διαφαίνεται η πρόθεση όλων των μερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η εικόνα στην εξυπηρέτηση δανείων έδειξε τα πρώτα σημάδια εξομάλυνσης. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η δημιουργία νέων NPLs, αλλά ότι ανεκόπη ο ρυθμός δημιουργίας των δύο προηγούμενων μηνών.  

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες, και τον Μάρτιο υπήρξε θετική δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών. Όμως, λαμβανομένων υπόψιν των διαγραφών δανείων στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες και οι οποίες είναι περισσότερες από τα νέα NPLs, το τελικό αποτέλεσμα για τον Μάρτιο θα είναι μείωση των NPLs για το τραπεζικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι το θέμα των "κόκκινων" δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, ειδικά στο σκέλος των επιχειρήσεων μετά την ψήφιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, θα βρεθεί στο επίκεντρο διήμερου συνεδρίου που πραγματοποιείται στις 7 και 8 Μαΐου υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Β.Ε.Π.).

05.05.2017