Αύξηση των NPEs στις τράπεζες τουλάχιστον ως τα τέλη του 2017

Αύξηση των NPEs στις τράπεζες τουλάχιστον ως τα τέλη του 2017

Μάχη με τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2017, θα δίνουν οι τράπεζες

Πέρα από τη δημιουργία νέων "κόκκινων" ανοιγμάτων, αποδεικνύεται πολύ δύσκολη υπόθεση η πλήρης αποθεραπεία δανείων που έχουν ήδη ρυθμιστεί και τα οποία λειτουργούν για τις 
τράπεζες ως κεφάλια της "Λερναίας Ύδρας". Αυτά είναι και τα δάνεια των οποίων η αντιμετώπιση συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες, καλώντας τις να δοκιμάσουν την εφαρμογή πιο μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων. Και αυτό γιατί, όπως διαπιστώνουν οι τράπεζες, η υποτροπή ρυθμισμένων δανείων σε μη εξυπηρετούμενα οφείλεται στο μίγμα των ρυθμίσεων που έχουν προταθεί και οι οποίες, τουλάχιστον σε ποσοστό 60%, είναι βραχυπρόθεσμες. 

Την διάσταση της πάλης με τα δάνεια που ξαναγίνονται "κόκκινα", παρατείνοντας τον χρόνο αποθεραπείας των NPEs τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, έδωσαν όλες οι τράπεζες στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου. Ενδεικτικά, χθες η Alpha Bank, παρουσιάζοντας στους ξένους αναλυτές τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου ανέφερε ότι τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 προήλθε από ανοίγματα που έγιναν "κόκκινα" για πρώτη φορά και τα υπόλοιπα 2/3 από δάνεια ρυθμισμένα που "ξανακοκκίνισαν". Τα δάνεια της τράπεζας που αποθεραπεύτηκαν ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, την προηγούμενη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει στους ξένους αναλυτές αύξηση των επιχειρηματικών NPEs. Όπως είχε αναφερθεί στην παρουσίαση, τα δάνεια που έχουν θεραπευθεί ανήλθαν σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ στα 2 δισ. ευρώ ανήλθαν τα ρυθμισμένα δάνεια που ξαναέγιναν "κόκκινα". 

Η Eurobank επίσης είχε αναφέρει ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι κυρίως οπισθοβαρής, αφού η δημιουργία νέων NPEs κάθε μήνα οφείλεται κατά το 70% σε δάνεια ήδη ρυθμισμένα που "ξανασκάνε".

Οι διαπιστώσεις των τραπεζών απεικονίζονται εμπεριστατωμένα στη χθεσινή, πρώτη αναφορά της ΤτΕ για την πορεία υλοποίησης των στόχων μείωσης των "κόκκινων" δανείων. Στην έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται ότι αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα έχει η συσσώρευση νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2017. 

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, περίπου το 29% του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ιουνίου 2016, θα επανέλθει σε κατάσταση τακτικής εξυπηρέτησης, κυρίως μέσω επιτυχών ρυθμίσεων. Εντούτοις, η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από συνεχείς ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αθετούν εκ νέου (συνολικά 28% του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ιουνίου 2016).

Κατόπιν αυτού, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να διατηρηθεί στο 51% του συνόλου των ανοιγμάτων μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 (από τον Ιούνιο του 2016), για να υποχωρήσει στο 50% το β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2017 και στο 48% τον Δεκέμβριο του 2017. Ουσιαστική μείωση, στο 42%, αναμένεται το 2018 και δραστική μείωση, στο 34%, το 2019.

Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις και οι ρευστοποιήσεις που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα συμβάλουν κατά 16% στη μείωση του υπολοίπου τους, ενώ οι μεταβιβάσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και οι διαγραφές κατά 7% και 14% αντίστοιχα, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση του υπολοίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38% στην περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019.

01.12.2016