Αύξηση των οργανικών κερδών για την Εθνική Τράπεζα

Αύξηση των οργανικών κερδών για την Εθνική Τράπεζα

Ανάκαμψη των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατέγραψε το δ' τρίμηνο ο όμιλος της Εθνικής. Διαμορφώθηκαν σε 153 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας σύμφωνα με τη διοίκηση πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Η τράπεζα σημείωσε ζημίες ύψους 857 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλών προβλέψεων για επισφαλή δάνεια ύψους 671 εκατ. ευρώ και λοιπές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 242 εκατ.

Τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία, σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ. Ο όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ. Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 135 εκατ., τα οποία αντανακλούν κυρίως την πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο ύψους 118 εκατ. ευρώ.

Το κλείσιμο της αξιολόγησης αναμένεται να επιφέρει πολλαπλό όφελος στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, με αιχμή την εντυπωσιακή ώθηση της κερδοφορίας για την οικονομική χρήση του 2016. Τα στελέχη της διοίκησης, στην τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα αποτελέσματα 2015, τόνισαν ότι το συνολικό όφελος στο μέτωπο του κόστους, τόσο από τη μείωση του προσωπικού μέσω της εθελουσίας εξόδου όσο και από την πρόσβαση στη φθηνή ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 330-340 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 392 εκατ. στο δ’ τρίμηνο από 389 εκατ. στο γ’ τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στον μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α' τρίμηνο του 2016 και εφεξής.

Στο 17,5% διαμορφώθηκε ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 μετά την πληρωμή των CoCos.

Εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, την NBGI και τη Finansbank, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,5%. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,7%.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο έναντι 406 εκατ. στο γ' τρίμηνο.

 

16.03.2016