Χ. Κύρκος: To 70% των αναδιαρθρωμένων δανείων σε 12 μήνες γίνονται πάλι NPLs

Χ. Κύρκος: To 70% των αναδιαρθρωμένων δανείων σε 12 μήνες γίνονται πάλι NPLs
Τα ελληνικά μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη.
Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τα προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα προέβη στο Μιλάνο της Ιταλίας ο Χάρης Κύρκος πρώην αντιπρόεδρος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στέλεχος της Grant Thornton και καθηγητής στo ALBA. 
O X. Κύρκος που είναι εκ των εμπειρότερων στελεχών στο risk management παρουσίασε διάφορες λύσεις και εκδοχές του ελληνικού προβλήματος σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν και distress funds. 
Κατά τον Χ. Κύρκο τα NPLs δεν μπορούν να παραμείνουν στο εσωτερικό των τραπεζών, καθώς μολύνουν τους ισολογισμούς και υποχρεώνουν τις τράπεζες σε συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Ωστόσο η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μη διαφάνειας των ζημιών
 Κρατώντας τα δάνεια στις τράπεζες διατηρούνται οι μοχλοί  επιρροής και οι πειρασμό για προσωπικές χάρες ή για πλουτισμό
Ως μέρος του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα πλαίσιο για την πώληση και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αυτό ήρθε μετά την εισαγωγή των αναθεωρημένων κανόνων πολιτικής δικονομίας νωρίτερα το 2015. 
Ο νομοθέτης αποσκοπεί στην υποστήριξη των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα με την εισαγωγή τρόπων συνεργασίας με εμπειρογνώμονες μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης.

Τα ελληνικά μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονται σε 115 με 116 δισεκ.  με τα εταιρικά μη εξυπηρετούμενα να ανέρχονται σε πάνω από 40 δισ.
Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να ανατεθεί μόνο σε αδειοδοτημένες  οντότητες ειδικού σκοπού, με τη μορφή ανωνύμων εταιριών.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στον υψηλό βαθμό υποτροπής των δανείων που έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί. 
Με βάση την Blackrock τα δάνεια γίνονται μη εξυπηρετούμενα και πάλι στο 70% των περιπτώσεων, μέσα στους πρώτους 12 μήνες μετά την αναδιάρθρωση. 
Αυτό οφείλεται στην παλιά πρακτική των δανείων για αναδιάρθρωση βιτρίνα του ισολογισμού ή για λόγους χρηματοδότησης.
 
07.06.2016