Χείριστες οι σχέσεις του SSM με το ΤΧΣ στην Ελλάδα – Δεν θέλουν το Ταμείο με θεσμικό ρόλο αλλά μόνο μέτοχο…

Χείριστες οι σχέσεις του SSM με το ΤΧΣ στην Ελλάδα – Δεν θέλουν το Ταμείο με θεσμικό ρόλο αλλά μόνο μέτοχο…

Τουλάχιστον χείριστες είναι οι σχέσεις του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σύμφωνα με πηγές καλά ενημερωμένες που βρίσκονται πολύ κοντά και στους δύο θεσμικούς φορείς, ορισμένα γεγονότα έχουν ενοχλήσει τον SSM
1)Η έλλειψη διοίκησης εδώ και καιρό στο ΤΧΣ 
2)Τα γεγονότα σε Εθνική και Πειραιώς έχουν μεταβάλλει επί τα χείρω την άποψη του SSM για τον θεσμικό ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
3)Ο SSM θέλει ο ρόλος του ΤΧΣ να περιορίζεται στον ρόλο του μετόχου και όχι ενός θεσμού που έχει παρέμβαση στις τράπεζες στις οποίες συμμετέχει μετοχικά.
Η νέα προσέγγιση είναι η εξής 
«Το ΤΧΣ είναι μέτοχος και ως μέτοχος πρέπει να δρα και να αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα.
Ο SSM δεν θέλει το ΤΧΣ να έχει θεσμικό ρόλο. 
Το γεγονός ότι οι μετοχές των τραπεζών που ελέγχει το ΤΧΣ 40% στην Εθνική, 25% στην Πειραιώς, στην Alpha bank 11% και 2,35% στην Eurobank θα μεταβιβαστούν στον υπερταμείο με τα 50 δισεκ. θα ευνοήσει το σχέδιο του SSM.
Το ΤΧΣ μπορεί να διέπεται από την ελληνική νομοθεσία αλλά ο SSM και η ΕΚΤ έχουν εποπτικό ρόλο στις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα όχι το Ταμείο.
Επίσης αναμένεται να αλλάξει ριζικά η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έρθουν περισσότεροι ξένοι οπότε στο μέλλον το ΤΧΣ θα συμπλεύσει με τον SSM».
To ΤΧΣ είναι μέτοχος καθώς κατέχει κοινές μετοχές των τραπεζών αλλά έχει και ένα θεσμικό ρόλο όχι να δρα εποπτικά στις τράπεζες αλλά να προασπίζεται τα συμφέροντα των ελλήνων φορολογουμένων.
Κατά την άποψη μας θα ήταν λάθος η υποβάθμιση του ρόλου του ΤΧΣ και επίσης θα ήταν λάθος στο Γενικό Συμβούλιο να μιλούν μόνο αγγλικά κοινώς να μετατραπεί σε ξένο όργανο ελέγχου των τραπεζών.

29.12.2016