Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6720 ευρώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6720 ευρώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος
Το μέρισμα αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,2% σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής
Σήμερα 8/3 οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή που υποδηλώνει απόδοση 4,2% με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει στις 15 Μαρτίου. 
Δικαιούχοι του μερίσματος ήταν οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της χθεσινής (7/3) συνεδρίασης.
 
08.03.2018