Δάνεια με ευνοϊκούς όρους από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Οι συμφωνίες με Συνεταιριστική Καρδίτσας και το fund Diorama για χρηματοδότηση μικροδανειοληπτών. Ως 25.000 ευρώ τα δάνεια, με εγγύηση στο 80%. Στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη η συμφωνία με ΕΤΕ, τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

Δύο συμφωνίες για τη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων και την παροχή κεφαλαίων σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, υπεγράφησαν σήμερα το πρωί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και του fund « Diorama».

Η συμφωνία με τη Συνεταιριστική Καρδίτσας θα καλύψει εγγυοδοτικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους άνω των 5 εκατ. Ευρώ για περισσότερους από300 μικροδανειολήπτες, κυρίως γεωργούς, νέους ανεργους δανειολήπτες, συνεταιρισμούς κι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή, είναι η πρώτη που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με στόχο την υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Το ύψος των δανείων μπορεί να ανέλθει έως τις 25.000 ευρώ, και της εγγύησης στο 80%. Η περίοδος αποπληρωμής καθορίζεται έως πέντε έτη. Αντίστοιχα, η συμφωνία με τη Diorama, αφορά στην παροχή κεφαλαίων ύψους 20 εκατ. Ευρώ που θα διοχετευθούν σε δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο υφυπουγός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης,χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα πολύ σημαντική, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, τόσο για τις δύο αυτές συμφωνίες, αλλά και για αποτελέσματα της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ. Σημείωσε δε ότι η πρώτη συμφωνία του ΕΤΕ με τη Συνεταιριστικής Καρδίτσας στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ προανήγγειλε ότι εντός του έτους θα προκηρυχθούν προσκλήσεις μέω του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Στη σημασία των μικροχρηματοδοτήσεων αναφέρθηκε ο Pier Luigi Gilbert, γενικός διευθυντής Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι οι αυτές, είναι θεμελιώδους σημασίας για τις ΜΜΕ. Ο ίδιος περιέγραψε το πλαίσιο των συμφωνίων με τους δύο φορείς και κάλεσε σε συνεργασία το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες των μικροχρηματοδοτήσεων.

Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση της Συνεταριστικής Τράπεζας Καρδίτσας από τον πρόεδρό της Γεώργιο Μπούκη, ενώ ο Πναγιώτης Τουρναβίτης γενικός της τράπεζας, σημείωσε ότι ο τομέα των χρηματοδοτήσεων αποτελεί προτεραιότητα για το ίδρυμα. Τόνισε ότι στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της περιοχής με έμφαση στον πρωτογενή τομέα

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κούλης γενικός διευθυντής Diorama Investments SICAR, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το fund. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Δίνουμε χρήματα κυρίως μέσω αύξησης κεφαλαίου σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ζητάμε καμία εγγύηση. Η μόνη εγγύηση είναι τα επενδυτικό κεφάλαιο της επιχειρήσης» Σημείωσε ωστόσο ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχείρησης πως το fund μπορεί να προχωρήσει και στην εξαγορά ενός ποσοστού των μετοχών της ενισχυόμενης επιχείρησης. Ανέφερε επίσης, ότι η σημερινή, είναι η δεύτερη σημαντικότερη στιγμή από το φθινόπωρο του 2014, όπου η Diorama ενισχύθηκε με κεφάλαια ύψους 70 εκατ. Ευρώ.

Τέλος η Kristin Schreiber, διευθύντρια στη διεύθυνση του προγράμματος COSME εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις δύο συμφωνίες, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του προγράμματος, μπορεί να καλύψει το έλλειμμα χρηματοδότησης των ΜμΕ. Τόνισε δε, ότι το ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ που βρίσκονται εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης, ανέρχεται στο 40%, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ, διαμορφώνεται στο 21%.

10.05.2016