Δάνεια πέντε κλάδων μεταφέρονται στην Pillarstone

Δάνεια πέντε κλάδων μεταφέρονται στην Pillarstone

Σε ποιους τομείς θα επικεντρωθεί η πλατφόρμα. Με NPLs ύψους 1,2 δισ. το ξεκίνημα, αναμένεται και η συμμετοχή της Πειραιώς. Ο στόχος για στήριξη επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμες λύσεις αναχρηματοδότησης και νέα κεφάλαια.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρήσεων από τους κλάδους του τουρισμού, των κατασκευών, της χαλυβουργίας και του εμπορίου, αξίας 1,2 δισ. ευρώ -από τα χαρτοφυλάκια της Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,89% και της Eurobank- αναμένεται να μεταφερθούν εντός των επόμενων μηνών για διαχείριση και αναδιάρθρωση στην πλατφόρμα της Pillarstone, θυγατρικής του KKR, η οποία απέκτησε άδεια διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που θα μεταφερθούν στην Pillarstone χρειάζεται αναδιάρθρωση δανεισμού, νέα κεφάλαια αλλά καιενίσχυση του management. Στόχος των μετόχων της πλατφόρμας είναι η ενίσχυση με κεφάλαια -σε μακροπρόθεσμη βάση- των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν του KKR, κεφάλαια αναμένεται να προέλθουν και απόάλλους ξένους επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και των μεσαίων, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς και στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν «εθνικούς πρωταθλητές».

Στη μετοχική σύνθεση συμμετέχει με ποσοστό 5% και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία έχει τη δυνατότητα να συνεπενδύει, επιλεκτικά, σε συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών.

Στο μικρό σχήμα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να μετάσχει σε δεύτερο χρόνο και η Τράπεζα Πειραιώς με 600 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, ανεβάζοντας το συνολικό προς διαχείριση χαρτοφυλάκιο στο 1,8 δισ. ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι τα δάνεια που θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα δεν πωλούνται από τις ελληνικές τράπεζες, δίνεται απλώς η διαχείρισή τους. Μέχρι στιγμής στην Pillarstone έχουν μεταφερθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της FAMAR του ομίλου Μαρινόπουλου.

11.05.2017