Δάνεια:Τα κριτήρια προστασίας από πώληση σε funds

Δάνεια:Τα κριτήρια προστασίας από πώληση σε funds

H ελληνική πλευρά επιδιώκει να μην πωληθούν σε funds κόκκινα δάνεια που έχουν ως ενέχυρο την κύρια κατοικία. Ποια κριτήρια έχουν πέσει στο τραπέζι για την «προστασία» των δανείων. Σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Η στάση των τραπεζών.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διατηρηθεί και μετά το deadline της 15ης Φεβρουαρίου η προστασία από την πώληση σε funds των κόκκινων δανείων της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με βάση τον νόμο 4354/2015, έως τις 15 Φεβρουαρίου εξαιρούνται από την πώληση σε fund όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 άτομα προσωπικό και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

"Κόκκινη γραμμή" για την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί η εξαίρεση πώλησης σε funds των μη εξυπηρετούμενων δανείων πρώτης κατοικίας και των δανείων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν ως υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εξαίρεση αυτή δεν αποκλείεται να γίνει με βάση ένα πλέγμα κριτηρίων, κάτι που αποτελεί και αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων.

Πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, αναφέρουν πως μεταξύ των κριτηρίων που έχουν πέσει στο "τραπέζι" και τα οποία θα κρίνουν ποια δάνεια θα εξαιρεθούν και ποια όχι από την πώλησή τους σε funds είναι το υπόλοιπο του δανείου που δεν εξυπηρετείται, το πόσο συνεργάσιμος ήταν ο δανειολήπτης, το εισόδημά του και πόσο αυτό έχει μειωθεί τα τελευταία έτη, ο τζίρος της επιχείρησής του, ο αριθμός του προσωπικού που απασχολεί κ.α.

Άλλες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η εξαίρεση από την πώληση, αν και εφόσον επέλθει συμφωνία με τους δανειστές, οι οποίοι φαίνεται να πιέζουν προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή για την απελευθέρωση της πώλησης, θα είναι για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 της προθεσμίας για την επικαιροποίηση των φακέλων υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία (υπολογίζονται σε 100.000 υποθέσεις). Η ΕΚΠΟΙΖΩ επικαλείται καταγγελίες οφειλετών σύμφωνα με τις οποίες οι τράπεζες καθυστερούν αδικαιολόγητα να χορηγήσουν έγκαιρα τις καταστάσεις οφειλών που απαιτούνται για την επικαιροποίηση των αιτήσεων, ενώ η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 14/2/2016. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, να απορριφθεί η αίτησή τους, με αποτέλεσμα να στερηθούν τη δυνατότητα υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.

Δικηγόρος που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις ανέφερε στο Euro2day.gr πως υπάρχουν τράπεζες που δεν δίνουν βεβαιώσεις ακόμα και για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί το 2015. Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει πως τα δικαιολογητικά αυτά οι τράπεζες υποχρεούνται να τα χορηγούν ανέξοδα και εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών. Προβλήματα εντοπίζονται όμως και σε κάποιες βεβαιώσεις που έχουν δοθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο δικηγόρο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου στις βεβαιώσεις που έχουν δοθεί τα ποσά είναι λανθασμένα, αποτυπώνοντας ένα ποσό το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο

27.01.2016