Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο…

Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο…

Οι Διοικήσεις του ΤΥΠΕΤ έχουν προορισμό να ικανοποιούν τα μέλη του και τις οικογένειές τους και να ανταποκρίνονται στον απόλυτο σκοπό του, που είναι η παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα, καθώς και η Κοινωνική Μέριμνα....