Διαδικασίες εξπρές για τις άδειες διαχείρισης στα 'κόκκινα' δάνεια

Διαδικασίες εξπρές για τις άδειες διαχείρισης στα 'κόκκινα' δάνεια

Η απλοποίηση αφορά μεταξύ άλλων τόσο στις απαιτήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων, όσο και στα κριτήρια χορήγησης έγκρισης καταλληλόλητας για τα εκτελεστικά μέλη των ΔΣ. Τι θα ισχύσει για εταιρείες που αιτούνται άδεια και αναχρηματοδότησης δανείων.

Στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχετικό νόμο Σταθάκη.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ ΕΛΛ 0,00% αποφάσισε στις 19 Μαΐου, να αντικαταστήσει τη σχετική πράξη περί ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης, που είχε εκδοθεί πριν από ένα περίπου χρόνο.

Η σχετική πράξη απεστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη χθες και αναρτήθηκε στο ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με τη νέα πράξη απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες διαχείρισης ή απόκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς καταργείται η υποχρέωση να πληρούνται κριτήρια αντίστοιχα με αυτά της χορήγησης τραπεζικής άδειας. Τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται μόνο από τις εταιρείες που αιτούνται άδειας διαχείρισης και αναχρηματοδότησης δανείων.

Απλοποίηση προβλέπεται επίσης, τόσο στις απαιτήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων, όσο και στα κριτήρια χορήγησης έγκρισης καταλληλότητας για τα εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ των εταιρειών διαχείρισης.

Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό πλάνο θα περιλαμβάνει μόνο τους αρχικούς στόχους της εταιρείας, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάθεσης εμπεριστατωμένης έκθεσης για τις βασικές αρχές αναδιάρθρωσης δανείων, όσες εταιρείες ασκούν διαχείριση για λογαριασμό εποπτευόμενων από την TτΕ τραπεζών.

Στον αντίποδα για εταιρείες που αιτούνται και άδειας αναχρηματοδότησης προβλέπεται η υποβολή προς έγκριση λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου, που θα παρουσιάζει αναλυτικά τα είδη των σκοπούμενων δράσεων, την στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τους τομείς της οικονομίας και τη γεωγραφική περιοχή, όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, τους διαθέσιμους πόρους, περιλαμβάνοντας εκτίμηση για το είδος και τον όγκο των δραστηριοτήτων και την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας με χρονικό ορίζοντα δύο τουλάχιστον ετών.

 

Ελαφρύτερες καθίστανται για τις εταιρείες διαχείρισης ή απόκτησης δανείων, οι απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς ύποπτων ενεργειών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αν είναι πιστοποιημένες με σχετικό ISO για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

24.05.2017