ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 10 δισεκ. τα οποία μπορεί να μην επαρκούν

ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 10 δισεκ. τα οποία μπορεί να μην επαρκούν
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν ένα απόθεμα κεφαλαίων 10 δισ. ευρώ (5,5%% του ΑΕΠ του 2016) για να καλυφθούν πιθανές πρόσθετες ανάγκες τραπεζικής στήριξης, αλλά το ποσό αυτό μπορεί να μην είναι επαρκές.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 10 δισεκ. τα οποία μπορεί να μην επαρκούν αναφέρει στην έκθεση βιωσιμότητας DSA για το ελληνικό χρέος το ΔΝΤ. 
Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων και η χαμηλή ποιότητα των τραπεζών θα απαιτήσουν νέα κεφάλαια. 
Τα υφιστάμενα τραπεζικά κεφάλαια αντιπροσωπεύουν μεγάλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το κράτος, θέτοντας σοβαρό κίνδυνο για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν ένα απόθεμα κεφαλαίων 10 δισ. ευρώ (5,5%% του ΑΕΠ του 2016) για να καλυφθούν πιθανές πρόσθετες ανάγκες τραπεζικής στήριξης, αλλά το ποσό αυτό μπορεί να μην είναι επαρκές. 
Ως εκ τούτου, ολοκληρώνοντας την αναθεώρηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος θα είναι ουσιαστικής σημασίας για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του χρέους.
 
21.07.2017