ΕΧΑΕ: Αγοραπωλησίες μετοχών από Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

ΕΧΑΕ: Αγοραπωλησίες μετοχών από Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Σε αγοραπωλησία μετοχών και αγορά ΣΜΕ της ΕΧΑΕ προχώρησε η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πρώτης.

Ειδικότερα, η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε πως πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

 

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

22/09/2015

21/09/2015

Πώληση

700

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.844,00

2

22/09/2015

21/09/2015

Αγορά

7

ΣΜΕ EXAE

3.816,00

3

23/09/2015

22/09/2015

Αγορά

1.514

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

8.190,74

4

23/09/2015

22/09/2015

Πώληση

5.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

28.328,00

5

23/09/2015

22/09/2015

Αγορά

52

ΣΜΕ EXAE

28.229,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005)