Είναι οριστικό - Alpha bank και Eurobank με τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests

Είναι οριστικό - Alpha bank και Eurobank με τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests
Οι ζημίες από το AQR για την Alpha bank και την Eurobank θα είναι οι χαμηλότερες όπως είχε αρχικώς εκτιμηθεί.
Η Alpha bank και η Eurobank θα είναι οι τράπεζες με τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες αυτό θα πρέπει να θεωρείται οριστικό. 
Με βάση ενδείξεις η ΑΜΚ που αντιστοιχεί στην Alpha bank μετά από την αφαίρεση της επαναγοράς των ομολογιακών, του DTA της αναβαλλόμενης φορολογίας και των capital plans αντιστοιχεί σε 850 εκατ με 1,2 δισεκ. και της Eurobank σε 1,3 δισεκ. 
To Fairfax θα καλύψει πλήρως τις κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank μέσω μιας νέας κοινοπραξίας διεθνών επενδυτών στην οποία θα συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Wilbur Ross. 
Στην Alpha bank διεθνείς επενδυτές και το Qatar θα συμμετάσχουν στην νέα ανακεφαλαιοποίηση. 
Οι δύο τράπεζες είναι οριστικό ότι μπορούν να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τους μέσω των ιδιωτών μετόχων ενώ υπάρχει πιθανότητα – όχι βεβαιότητα αλλά πιθανότητα – να μην χρειαστεί να προβούν σε προσφορές ανταλλαγής στα ομολογιακά τους, κοινώς να μην χρειαστεί να υποβάλλουν δημόσιες προτάσεις εξέλιξη πολύ ενθαρρυντική. 
Όπως όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ζημίες από το AQR για την Alpha bank και την Eurobank θα είναι οι χαμηλότερες όπως είχε αρχικώς εκτιμηθεί. 
Μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια ώστε και οι δύο τράπεζες, να αποκτήσουν δικαίωμα να καλύψουν μέρος και του δυσμενούς σεναρίου δηλαδή να καλύψουν και το σκέλος που θεωρητικά θα κάλυπτε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Με βάση ενδείξεις ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις για το πώς οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να καλύψουν και μέρος των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου και να μην καλυφθεί μονομερώς από το ΤΧΣ με τα μετατρέψιμα ομολογιακά ή με ένα συνδυασμό μετατρέψιμων ομολογιακών και κοινών μετοχών.