Έκρηξη 115,5 δισ στα NPE – Γιατί τα διεθνή funds εγκλωβίζουν σε παγίδα τρόμου και ζημιών τις ελληνικές τράπεζες;

Έκρηξη 115,5 δισ στα NPE – Γιατί τα διεθνή funds εγκλωβίζουν σε παγίδα τρόμου και ζημιών τις ελληνικές τράπεζες;
Οι τράπεζες με πωλήσεις σε ξένα funds NPLs και NPE ισορροπούν σε ζυγαριά τρόμου μεταξύ ζημιών και μηδενικού οφέλους

Έχει καλλιεργηθεί με δόσεις μεγάλης υπερβολής η προσδοκία ότι από την διαχείριση των NPLs και NPE θα προκύψουν σημαντικά οφέλη στις τράπεζες. 
Μετά από πολύ προσεκτική έρευνα, αποτιμώντας τις επιδόσεις της Ιρλανδικής ΝΑΜΑ της εταιρίας asset management που διαχειρίζεται τα NPLs, της Ισπανικής εταιρίας διαχείρισης NPLs και βεβαίως των ελληνικών bad bank εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα τα οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. 
Να ληφθεί υπόψη ότι οι επιδόσεις της ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία ήταν κατώτερες των περιστάσεων όταν η οικονομία αναπτυσσόταν περί το 6%.
Πρωτίστως να αναφερθεί ότι τα NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα φθάνουν τα 115,5 δισεκ. ευρώ με βάση επίσημα στοιχεία που αντιστοιχούν στο 50,8% του συνόλου των δανείων ύψους 227 δισεκ. μαζί με του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
Έναντι του ιδιωτικού τομέα τα NPE φθάνουν στο 56% των δανείων. 


Όμως αν συμπεριληφθούν και οι αναδιαρθρώσεις που έχουν συντελεστεί και εμφανίζουν εικονικά ότι η κατάσταση βελτιώνεται τότε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μπορεί να αγγίζουν τα 122-125 δισεκ. και να αντιστοιχούν στο 61% των δανείων ιδιωτών. 
Πριν αναλύσουμε γιατί η διαχείριση των NPLs είναι ουτοπία θα πρέπει αποτιμήσουμε τις επιδόσεις της Ιρλανδικής ΝΑΜΑ. 
Η Ιρλανδική οικονομία εμφάνισε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ρεκόρ 6% το 2015 και στόχος είναι 4,5% το 2016
Η ανεργία το 2015 ήταν 9,5% ενώ στόχος είναι 8,7% το 2016.
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ που καθορίζει τον ετήσιο παραγόμενο πλούτο και η ανεργία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αύξηση ή μείωση των NPLs των προβληματικών δανείων.
Στην Ελλάδα το ΑΕΠ το 2016 θα είναι μάλλον -0,5% δηλαδή θα παραμείνει η ύφεση και η ανεργία περίπου στο 25%.
Προφανώς οι αριθμοδείκτες της Ιρλανδίας είναι μακράν καλύτεροι από τους αριθμοδείκτες της Ελλάδος.
Η Ιρλανδία εμφανίζει ρεκόρ αύξησης ΑΕΠ και η Ελλάδα σε ύφεση.


Με αυτή την τεράστια οικονομική απόκλιση η NAMΑ η εταιρία διαχείρισης NPLs της Ιρλανδίας δείχνει τον δρόμο στην αξιοποίηση των NPLs.
Η NAMA διαχειρίζεται προβληματικά στεγαστικά δάνεια ονομαστικής αξίας 74,2 δισεκ.
Η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων είναι 32,4 δισεκ.
Η αγοραία αξία των δανείων είναι 26 δισεκ. δηλαδή απομείωση -65% επί της ονομαστικής αξίας.
Η ΝΑΜΑ πούλησε 5,13 δισεκ. δάνεια, οι εισπράξεις φθάνουν έως τώρα τα 21 δισεκ. και τα κέρδη το 2014 ήταν μόλις 458 εκατ.
Σωρευτικά σε 3-4 χρόνια η ΝΑΜΑ έχει κερδίσει 1,98 δισεκ.
Πως μεταφράζονται όλα αυτά στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών με προβληματικά δάνεια και ανοίγματα;
Οι επιδόσεις της ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία πρέπει να αποτιμηθούν με βασικό γνώμονα ετήσια ανάπτυξη 6% όπερ σημαίνει μεγάλη αύξηση του παραγόμενου εθνικού πλούτου. 

Έκρηξη προβληματικών ανοιγμάτων στις ελληνικές τράπεζες 

Τα προβληματικά ανοίγματα των τραπεζών με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία φθάνουν στην Ελλάδα τα 115,5 δισεκ. ευρώ. 
Τα προβληματικά ανοίγματα NPE είναι στα 115,5 δισεκ. και διαφέρουν από τα NPLs στο εξής.
Τα NPLs προβληματικά δάνεια είναι όσα έχουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες. 
Τα NPE είναι όσα έχουν καθυστέρηση και κάτω των 90 ημερών.
Τα NPE είναι πάντα περισσότερα από τα NPLs καθώς στα NPE περιλαμβάνονται και τα NPLs. 

Τα 115,52 δισεκ. NPE  δεν είναι αυθαίρετη εκτίμηση. 

Πειραιώς 36,9 δισ.         ή 50,7% επί των δανείων (Επίσημο)
Eurobank 22,6 δισ.       ή 43,8% επί των δανείων (Επίσημο)
Alpha bank 31,8 δισ.    ή 51,3% επί των δανείων (Επίσημο)
Εθνική 22 δισ.                ή 50% επί των δανείων (Επίσημο).
Attica bank 2,22 δισ.    ή 56,5% επί των δανείων (Επίσημο)
Σύνολο       115,5 δισ


Τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα δεν είναι απλά ένα πρόβλημα ή ένα μεγάλο πρόβλημα. 
Τα προβληματικά ανοίγματα είναι η απόλυτη καταστροφή καθώς προσέγγισαν τα επίπεδα των Κυπριακών τραπεζών που φθάνουν έως 62%. 
Τα 115,5 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με στρατηγικές ενεργητικής διαχείρισης.
Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ανταγωνιστριών εταιριών, εμπλοκή δικαιοσύνης, παρεμβάσεις, κωλυσιεργίες αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες μόνο ελάχιστα μπορούν να κάνουν, οπότε το πρόβλημα μαμούθ 115,5 δισεκ. δεν αντιμετωπίζεται με ενεργητική διαχείριση. 
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διαδικασία ενεργητικής διαχείρισης από τις τράπεζες θα αποτύχει. 
Αργά ή γρήγορα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν το αυτονόητο μόνο δύο λύσεις υπάρχουν για τα προβληματικά ανοίγματα.
1)Μαζικές πωλήσεις σε ξένους αλλά θα προκαλέσει μεγάλες ζημίες στις τράπεζες 
2)Δημιουργία bad bank δηλαδή συλλογική λύση. 


Οι μαζικές πωλήσεις σε ξένων όπως έχουμε πολλές φορές και διεξοδικά αναλύσει ενέχουν ένα τεράστιο κίνδυνο. 
Οι ξένοι να αγοράσουν προβληματικά δάνεια που θα εμπεριέχουν discount μεγαλύτερο των καλυμμάτων με προβλέψεις. 
Αυτό σημαίνει ότι πουλώντας οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν νέες προβλέψεις επί των προβληματικών δανείων. 
Πουλώντας προβληματικά δάνεια το ενεργητικό θα μειώνεται αλλά είναι αληθές ότι αν οι ξένοι αγοράζουν στο 30% της ονομαστικής αξίας και οι προβλέψεις είναι στο 60% των προβληματικών δανείων σημαίνει ζημία 10% επί των πωλούμενων δανείων. 
Αυτή η ζημία θα μπορούσε να φθάσει τα 10 δισεκ. και αν οι τράπεζες δεν χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια θα πουλήσουν χωρίς να κερδίσουν τίποτε απλά θα μειώσουν αισθητά μόνο το ενεργητικό και το σταθμισμένο ενεργητικό. 


Για  να το θέσουμε απλά οι τράπεζες με τις πωλήσεις σε ξένα funds προβληματικών δανείων ισορροπούν σε ζυγαριά τρόμου μεταξύ κεφαλαιακών ζημιών και μηδενικού οφέλους. 
Η λύση της bad bank είναι η ορθότερη στρατηγικά και δεν κατανοούμε γιατί αυτή η λύση δεν υλοποιείται, δεν γίνεται αποδεκτή από τις τράπεζες και την Τρόικα. 
Η Ιρλανδία με την NAMA το έπραξε αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε εξυπνότεροι και δεν χρειαζόμαστε συλλογική λύση. 
Το επιχείρημα ότι πρώτα συστήθηκε η ΝΑΜΑ μεταφέρθηκαν 74 δισεκ. στεγαστικά προβληματικά δάνεια και μετά οι ιρλανδικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν είναι γεγονός μεν αλλά δεν αλλάζει την ουσία της συλλογικής λύσης. 

Πορεία αποτελεσμάτων ελληνικών τραπεζών 

 

Τράπεζες 
 
2015 
 
2014
 
2013
 
Προβλέψεις 2015 
 
Εθνική 10/3
 
-4,22 δισ
 
60 εκατ 
 
809 εκατ
 
3,5 δισ
 
Πειραιώς 9/3
 
-1,85 δισ
 
-1,972 δισ
 
2,532 δισ
 
3,48 δισ
 
Eurobank 2/3 
 
-1,18 δισ
 
-1,219 δισ
 
1,154 δισ
 
2,66 δισ
 
Alpha bank 3/3
 
-1,371 δισ
 
-884 εκατ
 
3,252 δισ
 
3,02 δισ
 
Attica bank 31/3
 
-347 εκατ
 
-50 εκατ 
 
-112 εκατ 
 
629 εκατ 
 
Σύνολο 
 
-8,96 δισ
 
-4,065 δισ
 
7,635 δισ
 
13,28 δισ
 

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews 

Η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα αποτύχει στην Ελλάδα 

Ως κριτήριο σε αυτή την ανάλυση θα πάρουμε τα 115,5 δισεκ. NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει μαζί με τα 13,28 δισεκ. προβλέψεις του 2015 περίπου 57 δισεκ. ευρώ σωρευτικές προβλέψεις. 
Επίσης θα πάρουμε ως παράδειγμα την bad bank ATE στην οποία γίνεται χρηστή διαχείριση αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιδόσεις. 
Η bad bank ATE έχει πετύχει εισπράξεις 560 με 600 εκατ σε 3 χρόνια και έσοδα 170 εκατ ευρώ σε συνολικό αρχικό χαρτοφυλάκιο 4,950 δισεκ. ευρώ. 
Οι εισπράξεις φθάνουν το 12% των υπό διαχείριση assets στην 3ετία και τα έσοδα το 3,4% των υπό διαχείριση assets. 


Αν δει κανείς τα εκτός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού της ΑΤΕ bad bank θα διαπιστώσει ότι το ενεργητικό της bad bank είναι 2,7 δισεκ. και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού 10,7 δισεκ. 
Τι είναι αυτά τα 10,7 δισεκ. είναι οι εξασφαλίσεις που έχει η bad bank ATE αλλά η λογιστική τους αξία είναι 10,7 δισεκ. η πραγματική τους αξία είναι αμφίβολο αν φθάνει τα 1 με 2 δισεκ.
Αυτό συμβαίνει και στις τράπεζες όταν αναφέρουν ότι διαθέτουν καλύμματα, εξασφαλίσεις για το σύνολο των προβληματικών τους δανείων. 
Αν η αξία των πραγματικών καλυμμάτων έναντι των προβληματικών δανείων ήταν στο 100% τότε οι τράπεζες θα μπορούσαν να ανακτήσουν το 70% των προβληματικών δανείων. 
Αυτό όμως δεν συμβαίνει. 
Με την στρατηγική της ενεργητικής διαχείρισης που αποτελεί και την βασική στρατηγική των τραπεζών στα κόκκινα δάνεια και NPLs είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι οι εισπράξεις στην 3ετία είναι αμφίβολο αν φθάσουν τα 15 δισεκ. στα 112 δισεκ. και τα έσοδα τα 4 δισεκ. 
Η ενεργητική διαχείριση των κόκκινων δανείων ωστόσο εμπεριέχει και άλλα επικίνδυνα ρίσκα όπως η περίπτωση του ΝΙΚΑ όπου ενώ η πρόταση της Eurobank, ή της Alpha bank με τον Ψυχάρη,  είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπάρχουν νομικές επιπλοκές από ανταγωνιστικά συμφέροντα. 


Ο κίνδυνος να βρεθούν οι τράπεζες κατηγορούμενες από αγωγές ή μηνύσεις αλλότριων συμφερόντων δεν αποτελεί εικασία αλλά πραγματικό, ρεαλιστικό κίνδυνο. 
Πίσω λοιπόν από τις εντυπωσιακές αναφορές ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα αγοράσουν προβληματικά δάνεια αποκρύπτεται το πιο ουσιαστικό στοιχείο που είναι η τιμή. 
Οι αγορές προβληματικών δανείων με premium δεν υφίσταται άρα το ζήτημα είναι πόσο θα είναι το discount επί του σκέλους των δανείων που δεν καλύπτεται με προβλέψεις. 
Αν υποθέσουμε ότι τα ξένα funds αγοράσουν στο 30% της ονομαστικής αξίας δάνεια π.χ. 20 δισεκ. ευρώ ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες ζημία περίπου 3 δισεκ. 
Οι αγορές δανείων από ξένα funds ωστόσο επιταχύνουν την διαδικασία εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων δανείων αλλά στρατηγικά δεν βελτιώνουν την κερδοφορία.

 
02.04.2016