ΕΚΤ: Μείωσε στα 77,9 δισ. ευρώ το όριο του ELA

ΕΚΤ: Μείωσε στα 77,9 δισ. ευρώ το όριο του ELA

Στο ποσό των 77,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, μείωσε το όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες η ΕΚΤ, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 7,8 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.