Ενδιαφέρον OTP και KBC για την UBB την θυγατρική της Εθνικής στην Βουλγαρία με τίμημα 0,80 BV

Ενδιαφέρον OTP και KBC για την UBB την θυγατρική της Εθνικής στην Βουλγαρία με τίμημα 0,80 BV

Σήμερα 30 Δεκεμβρίου του 2016 υποβλήθηκαν οι προσφορές για την UBB την θυγατρική της Εθνικής στην Βουλγαρία. 
Όπως είχε τονιστεί από το bankingnews η UBB με 3,3 δισεκ. ευρώ ενεργητικό είναι μια από τις αξιόλογες τράπεζες της Βουλγαρίας με ποσοστό 99,9% θυγατρική της Εθνικής τράπεζας, κατέχει 75,8 εκατ μετοχές.
Η Εθνική στο πλαίσιο του πλάνου αναδιάρθρωσης που υλοποιεί πουλάει την UBB.


Αρχικά ενδιαφερόταν η Eurobank αλλά η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας δεν αντιμετώπιζε θετικά μια ελληνικά τράπεζα να ισχυροποιηθεί τόσο πολύ στην Βουλγαρική αγορά.
Η Εθνική στράφηκε σε ξένες τράπεζες και όπως διαφαίνεται η Ουγγρική OTP έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και η KBC. 
Το βασικό ζήτημα σε ένα deal όπως πάντα είναι το τίμημα.


Με βάση ενδείξεις το τίμημα θα κινείται μεταξύ 0,78 με 0,82 του book BV.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά περίπου 260-280 εκατ ευρώ ή περίπου σε αυτά τα επίπεδα.

30.12.2016