Ενιαία εκκαθάριση.Πωλητήριο σε περιουσία 10 δισ. των bad banks

Ενιαία εκκαθάριση.Πωλητήριο σε περιουσία 10 δισ. των bad banks

Εποπτεία, συντονισμό και τελικώς διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου εκκαθάρισης στις bad banks των τραπεζών δρομολογεί η Τράπεζα της Ελλάδας ως απόρροια μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει ήδη στην κατάρτιση short list, η οποία κατά τις ίδιες πηγές περιλαμβάνει τους Deloitte, Ernst & Young και Price Waterhouse Cooper.. Ο μειοδότης αναμένεται να ανακηρυχθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Ο διεθνής οίκος που θα επιλεγεί θα συντονίσει την εκκαθάριση μεταξύ των 12 bad banks, ώστε αυτή να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν. Στόχο αποτελεί η ενεργητική διαχείριση δανείων που στην παρούσα φάση θεωρείται περίπου αδύνατον να εισπραχθούν, ενώ η ενεργητική αυτή διαχείριση ενδεχομένως να αποτελέσει σε ορισμένες περιπτώσεις πιλότο για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διαχείριση ιδιαίτερα των επιχειρηματικών δανείων και των άλλων τραπεζών. Συγχρόνως το ελληνικό δημόσιο προσδοκά η εκκαθάριση να του αφήσει το συντομότερο δυνατόν τα περισσότερα δυνατά οφέλη. Το συνολικό υπό εκκαθάριση ενεργητικό διαβαθμίζεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ και οι εκτιμήσεις μιλούν για ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να ανέλθουν στο περίπου 30%.

Στις ειδικές εκκαθαρίσεις βρίσκονται τα κακά κομμάτια των ΑΤΕ και ΤΤ που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και οι κακές Proton Bank, της Probank, της First Business Bank, της Πανελλήνιας Τράπεζας. Ακόμη σε ειδική εκκαθάριση βρίσκονται οι συνεταιριστικές Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Εύβοιας, Λαμίας και Λέσβου - Λήμνου. Στον κατάλογο αυτόν 

προστέθηκε και οι συνεταιριστική Πελοποννήσου. Οι καταθέσεις όλων των τραπεζών υπενθυμίζεται πως ασχέτως της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, διασφαλίστηκαν

Εν τω μεταξύ υπερκαλύφθηκε όχι μόνο το βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή.

Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK έχει εκτοξευθεί στο περίπου 23%.

Εξάλλου ήρθη η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων για τις συστημικές τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Η απαγόρευση αφορά πλέον μόνον της Attica Bank.

H συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της ATTICA BANK ΑΤΕ που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνώn αποφασίστηκε από την Κεφαλαιαγορά, αφού η τελευταία έλαβε υπόψη της τη σχετική γνώμη της ESMA της ιδίας ημέρας και το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της ATTICA BANK ΑΤΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιστροφή στο ΧΑ 
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο, κινήθηκε μεταξύ 628,53 (+0,88%) και 619,02 μονάδων (-0,65%), και έκλεισε στις 625,24 μονάδες με κέρδη 0,35%. Ο τζίρος μειώθηκε στα 294 εκατ. από τα οποία τα 59,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές

22/12/2015