Ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών

Ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών

Η ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και κατά πόσο μπορεί αυτές να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε με τους προέδρους των συνεταιριστικών τραπεζών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Ο κ. Δραγασάκης εξέφρασε τη βούληση για ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και όπως είπε χαρακτηριστικά, ειδικά στην Ελλάδα, ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να ενισχυθεί εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για την ανάπτυξή τους μέσα από πολιτικές, όπως:

• τη διαμόρφωση της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής, που δίνει σαφείς κατευθύνσεις και θέτει προτεραιότητες για την οικονομία,

 

• τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό διακανονισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, που θα δώσει μια νέα ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες,

• τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των μικροπιστώσεων, πεδίο στο οποίο ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες ήδη αναπτύσσουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα,

• τη θέσπιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που δίνει σαφή κίνητρα σε νέες παραγωγικές επενδύσεις και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με χιλιάδες αιτήσεις,

• τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αξιοποίησής τους από τις συνεταιριστικές τράπεζες, κυρίως μέσω του ΕΤΕΑΝ,

• την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές, για την ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και των άλλων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

Ο κ. Δραγασάκης κάλεσε τις συνεταιριστικές τράπεζες σε κοινή προσπάθεια για εδραίωση κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, και σε αντιμετώπιση της κινδυνολογίας, που αναπτύσσεται από ορισμένα κέντρα, με στόχο την οικονομική αποσταθεροποίηση.

 

05.04.2017