Έως τις 15 Φεβρουαρίου η δεύτερη φάση της ΑΜΚ της Attica bank και η υπερδανεισμένη Solar Cells

Έως τις 15 Φεβρουαρίου η δεύτερη φάση της ΑΜΚ της Attica bank και η υπερδανεισμένη Solar Cells
Έως τις 15 Φεβρουαρίου η Attica bank πρέπει να βρει άλλα 60 εκατ ευρώ περίπου
Έως τις 15 Φεβρουαρίου έχει δοθεί προθεσμία στην Attica bank για να ολοκληρώσει και την δεύτερη φάση ανακεφαλαιοποίησης της.
Στην δεύτερη φάση θα πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 60 εκατ ώστε να φθάσει στον στόχο των 748 εκατ ευρώ, σχεδιασμός που είναι πολύ πιθανόν να επιτευχθεί και να συγκεντρώσει έτσι τα απαιτούμενα κεφάλαια.  
Εν τω μεταξύ την τιμητική τους είχαν σύμφωνα με πληροφορίες πολλές εκ των εταιριών του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.
 

Μεταξύ των εταιριών κατά τις ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνονται οι Solar Cells (συμφερόντων Δ. Παναγάκου), η Άνεμος του ομίλου ΕΛΤΕΧ, η RF Energy του ομίλου Φειδάκης και εταιρίες του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.
Το ζήτημα βέβαια που τίθεται είναι για ποιο λόγο οι εταιρίες επέλεξαν να κάνουν τη συγκεκριμένη κίνηση αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο της έκθεσης σε χρηματιστηριακές αξίες σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας.
 
Το προφανές είναι ότι επιθυμούν να έχουν καλές σχέσεις με την τράπεζα και προσβλέπουν σε νέες χρηματοδοτήσεις δεδομένου ότι η Attica είναι εκτός ΤΧΣ. 
Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να ισχυριστούν ότι είχαν ελεύθερες ταμειακές ροές διαθέσιμες προς επένδυση αλλά την ίδια στιγμή είναι μείζον το ερώτημα γιατί αντί να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ επιλέγουν επενδύσεις σε μετοχικές αξίες;

Αυτό δεν το αναφέρουμε ειδικά για την Attica bank αλλά συνολικά για τον τραπεζικό κλάδο όπου το ρίσκο είναι μεγάλο όπως δείχνει η χρηματιστηριακή συγκυρία;  
Υπάρχουν όμως και αμφιβολίες για τη δυνατότητα να συμμετέχουν κάποιοι στις αυξήσεις όπως η Solar Cells η οποία κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική συγκυρία και έχει ήδη υψηλή δανειακή έκθεση στην Τράπεζα Αττικής αλλά και σε άλλες τράπεζες. 
 
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στον ισολογισμό του 2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανότητας αδυναμίας αποπληρωμής μέρους των συμβατικών της υποχρεώσεων
 
26.01.2016