Επέστρεψε η εμπιστοσύνη των αγορών

Επέστρεψε η εμπιστοσύνη των αγορών

Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην οργανική κερδοφορία το 2016, μετά από έξι διαδοχικά έτη απωλειών, δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Capital Link στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.

O Ελληνας τραπεζίτης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο, για την επιστροφή στην κανονικότητα που έχει το μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, η εμπιστοσύνη των αγορών και η αξιοπιστία των οικονομικών πολιτικών, παράγοντες που δεν ελέγχονται από τις τράπεζες.

 

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και την οικονομική στασιμότητα, οι συνθήκες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, ιδίως σε επίπεδο ρευστότητας, μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), ορθολογισμό κόστους, πώλησης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και εσόδων προ προβλέψεων. Κατέληξε δε υπογραμμίζοντας πως οι τράπεζες εξακολουθούν να ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους θέση.

14.12.2016