Έπιασαν 'ταβάνι' και υποχωρούν τα νέα 'κόκκινα' δάνεια

Έπιασαν 'ταβάνι' και υποχωρούν τα νέα 'κόκκινα' δάνεια

Την οδό της αποκλιμάκωσης παίρνει ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, με τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα να έρχονται από το "μέτωπο" των νέων NPLs. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί αισιοδοξία στιςτράπεζες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, υπέβαλαν την εβδομάδα αυτή στην ΤτΕ, "αναβαθμισμένους" στόχους για τον ρυθμό μείωσης των "κόκκινων" δανείων τους.

Οι στόχοι αυτοί θα τεθούν σε διαβούλευση και αναμένεται να οριστικοποιηθούν τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ήδη διαφαίνεται η προοπτική να επιτευχθεί μείωση σε μεγαλύτερο του αρχικώς αναμενόμενου ποσοστού για τον δείκτη των NPLs, καθώς οι τράπεζες διαπιστώνουν αισθητή βελτίωση στην κουλτούρα πληρωμών. Αυτή έχει αντίκρισμα στη μείωση του σχηματισμού νέων καθυστερήσεων, πράγμα που αποτελεί το αρχικό προαπαιτούμενο για να μπορεί να συζητηθεί σοβαρά η αντιμετώπιση των "κόκκινων" δανείων με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει δύο ακόμη "δείγματα": μετασχηματισμό κάποιων εκ των προβληματικών δανείων σε μη προβληματικά και απεμπλοκή των τραπεζών από επιχειρήσεις – zombie που "κρατάνε" πίσω την Οικονομία.

Το "ταβάνι" που φαίνεται πως έχουν πιάσει οι νέες επισφάλειες, αποτελεί έναν πολύ καλό οιωνό για υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2016 χαμηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2015. Απομένει, βεβαίως, να παγιωθεί, πράγμα που θα κριθεί  από την επίπτωση που θα έχει η υπερφορολόγηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες αναμένεται να κάνουν χρήση όλων των εργαλείων που τους παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο – με εξαίρεση τις μαζικές πωλήσεις δανείων – προκειμένου να πετύχουν τον στόχο μείωσης των NPLs. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα λειτουργήσει και η βελτίωση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αναμένεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στις τράπεζες για μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δανείων.

Χθες, αρνητικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης το 2008, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση, ο οποίος είχε κινηθεί ανοδικά το 2015 λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά και της επιβολής των capital controls, επιβραδύνθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο το α΄ τρίμηνο του 2016. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των συνολικών δανείων της τράπεζας, διαμορφώθηκαν στο – 0,37% (- 245 εκατ. ευρώ) από + 0,12% το δ΄ τρίμηνο του 2015 (+ 80 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της Τράπεζας Πειραιώςμειώθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016, ενώ στόχος για το σύνολο του έτους, όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση των αναλυτών, είναι η μείωσή τους κατά 1 δις. ευρώ.

Την ίδια τάση μείωσης των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έδειξε και το α΄ τρίμηνο της Eurobank. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τράπεζας, υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2015, από 235 εκατ. ευρώ σε 42 εκατ. ευρώ. Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016. 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινείται στο 34,8% για τη Eurobank και στο 39,8% για την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στα conference call που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου, οι δύο τράπεζες έθεσαν ως στόχο μείωση του δείκτη αντίστοιχα, στο 15% και 17% μεσοπρόθεσμα. Για τους αντίστοιχους στόχους τους απομένει να ερωτηθούν από τους ξένους αναλυτές η Εθνική Τράπεζα που ανακοινώνει σήμερα αποτελέσματα και η Alpha Bank στις 31 του μηνός.

26.05.2016