Επιστρέφει στο εξωτερικό το 'νέο χρήμα'

Επιστρέφει στο εξωτερικό το 'νέο χρήμα'

Εξαιρετικά ευαίσθητο στην αβεβαιότητα που έχει ενσκήψει και πάλι για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και τη φιλολογία περί επιστροφής στη δραχμή, εμφανίζεται το "νέο χρήμα". 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, οι τράπεζες έχουν εκροή περίπου 2 – 3 δις. ευρώ που προέρχονταν από καταθέσεις που χαρακτηρίζονται ως "νέο χρήμα", δηλαδή από καταθέσεις που είτε βρίσκονταν στο εξωτερικό είτε κάτω από το στρώμα και επέστρεψαν στις τράπεζες. 

Σύμφωνα με τραπεζίτες, το 30% του "νέου χρήματος" που είχε μπει στις τράπεζες από το φθινόπωρο του 2016, έχει κάνει "φτερά" από τα τέλη Δεκεμβρίου και κατευθύνεται ξανά σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είχαν κάνει προσπάθεια να διατηρήσουν αυτές τις καταθέσεις που επέστρεψαν στα τέλη του περασμένου έτους από επενδύσεις σε αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού που είχαν πλέον οριακά αρνητικές αποδόσεις. Για το λόγο αυτό, στις νέες αυτές καταθέσεις οι τράπεζες πρόσφεραν αποδόσεις ακόμη και 1% όταν οι καταθέσεις από "παλαιό χρήμα" έπαιρναν επιτόκιο της τάξεως του 0,60%.

Έτσι, παράλληλα με το "παλαιό χρήμα" που μειώνεται λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν να καλύψουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, και το "νέο χρήμα" δεν φαίνεται να παραμένει στις τράπεζες. Αφενός διότι μερικώς χρησιμοποιείται για αποπληρωμές δανείων (η πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή επιτράπηκε τον περασμένο Ιούλιο, παράλληλα με την απελευθέρωση από περιορισμούς του "νέου χρήματος"), αφετέρου και κυρίως διότι ανησυχεί από την αβεβαιότητα για την αξιολόγηση και επιστρέφει σε θεωρούμενες ασφαλείς τοποθετήσεις. Το "σουρωτήρι" της ρευστότητας για τις τράπεζες έρχεται να συμπληρώσει και το "διαφυγόν" χρήμα από τις χιλιάδες επιχειρήσεις (15.000 νέες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία) που κάνουν όλες τις πληρωμές τους εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι μετά την επιβολή των capital controls τον Ιούνιο του 2015, το 2016 οι καταθέσεις στις τράπεζες είχαν παρουσιάσει αύξηση. Ειδικότερα, οι συνολικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων είχαν αυξηθεί από τα 117,1 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2015, στα 121,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

Σήμερα, ύστερα από ένα αρνητικό 2015 όπου οι καταθέσεις είχαν υποχωρήσει κατά 23,8% και ένα 2016 μέσα στο οποίο οι τράπεζες κατάφεραν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν καταθέσεις ύψους 4,3 δισ. ευρώ, ο "κουβάς" της καταθετικής ρευστότητας των τραπεζών αδειάζει και πάλι. Και ο πλέον ανησυχητικός δείκτης για τις προοπτικές της επιστροφής καταθέσεων στις τράπεζες είναι το ευέλικτο "νέο χρήμα" που κάνει φτερά υπό το νέο κλίμα αβεβαιοτήτων. Στο περιβάλλον αυτό, απομακρύνονται προφανώς και οι προοπτικές νέας χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών, καθώς θα έβαζε σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

10.02.2017