Επιτυχής η πρώτη φάση ανακεφαλαιοποίησης στις τράπεζες, χωρίς ισχυρό recovery story – Θα υπάρξει και δεύτερη φάση ΑΜΚ

Επιτυχής η πρώτη φάση ανακεφαλαιοποίησης στις τράπεζες, χωρίς ισχυρό recovery story – Θα υπάρξει και δεύτερη φάση ΑΜΚ
Οι ιδιώτες και ομολογιούχοι θα επενδύσουν 8,5 δισ, το ΤΧΣ μέσω των ΑΜΚ σε 1,4 δισεκ. και 4,4 δισεκ. cocos μετατρέψιμα ομόλογα.
Ο πρώτος κύκλος ανακεφαλαιοποίησης ολοκληρώνεται στις ελληνικές τράπεζες επιτυχώς.
 
Οι τράπεζες θα συγκεντρώσουν 8,5 δισεκ. νέα κεφάλαια από τους ιδιώτες και ομολογιούχους και συνολικά 14,4 δισεκ. μαζί με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι ιδιώτες και ομολογιούχοι θα επενδύσουν 8,5 δισ, το ΤΧΣ μέσω των ΑΜΚ σε 1,4 δισεκ. και 4,4 δισεκ. cocos μετατρέψιμα ομόλογα. 
Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί επιτυχώς έως τις 22-25 Νοεμβρίου και σίγουρα νωρίτερα από τις 11 Δεκεμβρίου. 
 
H δεύτερη φάση που προσδιορίζεται από τα τέλη του 2016 και κυρίως το 2017 οι τράπεζες θα υποχρεωθούν σε δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, με στόχο να αντιμετωπίσουν το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία, την Βασιλεία ΙΙΙ και βεβαίως να ολοκληρώσουν τον κύκλο εξυγίνασης των δανειακών χαρτοφυλακίων. 
Οι ελληνικές τράπεζες πάσχουν από revovery story καθώς από τα NPLs θα μπορούσαν να ανακτήσουν όχι πάνω από 5-8 δισεκ. σε βάθος 3-4 ετών. 
 
Η Πειραιώς κλείνει το βιβλίο προσφορών αντλώντας 1,6 με 1,8 δισεκ. νέα κεφάλαια και 595 εκατ μέσω της προσφοράς ανταλλαγής στα ομολογιακά δηλαδή 2,2 δισεκ. από τους ιδιώτες. 
Το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με 675 εκατ στην ΑΜΚ και 2 δισεκ. σε μετατρέψιμο ομολογιακό Cocos. 
Η εκτιμώμενη τιμή στο βιβλίο προσφορών 0,038 με 0,04 ευρώ προ reverse split 1 προς 100. 
 
Η Eurobank θα αντλήσει το συνολικό ποσό των 2,1 δισεκ. με μερική συμμετοχή των ομολογιούχων σε εθελοντική μορφή. 
Πρακτικά η Eurobank χρειάζεται 1,8 δισεκ. 
Με τους βασικούς μετόχους Fairfax, Blackrock, Ross κ.α. να έχουν ήδη καλύψει 1 δισεκ. η άντληση 800 εκατ είναι άκρως υλοποιήσιμος στόχος. 
Η εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 0,018 με 0,024 ευρώ. 
Η Eurobank θα είναι η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα με το ΤΧΣ να διαθέτει μόλις 7% αλλά χωρίς να έχουν αποπληρωθεί οι προνομιούχες μετοχές 950 εκατ. 
Η Eurobank μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα διαθέτει 5,6 δισεκ. συνολικά κεφάλαια.
 
Η Alpha bank με κεφαλαιακές ανάγκες 2,7 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες θα τα καλύψει με τον εξής τρόπο. 
Περίπου 800 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ από τα ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές. 
Περίπου 1,7 δισεκ. μέσω νέων κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Η Εθνική με reverse split 15 προς 1 – Το book bulding θα ολοκληρωθεί πριν την ΓΣ στις 17 Νοεμβρίου 
Στις 17 Νοεμβρίου θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής τράπεζας με σκοπό να εγκρίνει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης που συνολικά φθάνει τα 4,6 δισεκ. 
Η Εθνική θα προχωρήσει σε reverse split 15 προς 1.
Στην παρουσίαση των 48 σελίδων από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι 
1)Η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 11 Δεκεμβρίου του 2015 με βάση τις υποχρεώσεις που έχουν όλες οι τράπεζες προς τον SSM.  
2)Η Εθνική υποχρεωτικά – αναγκαστικά θα μετατρέψει τα ομολογιακά σε μετοχές. 
Η Εθνική ήδη έχει ανακοινώσει προσφορά ανταλλαγής με μετοχές ομολογιακά 741 εκατ ευρώ έως τις 11 Νοεμβρίου. 
3)Η Εθνική λαμβάνοντας και την τρέχουσα τιμή του ADR στην Νέα Υόρκη που βρίσκεται κάτω του 1 δολαρίου υποχρεούται μέσω της διαδικασίας του reverse split να αναπροσαρμόσει ονομαστική και χρηματιστηριακή τιμή.
Η ονομαστική αξία από 0,30 ευρώ αναπροσαρμόζεται στα 4,5 ευρώ και οι κοινές μετοχές από 3,53 δισεκ. σε 235 εκατ με σχέση 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή. 
4)Η Εθνική θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και εισφορά σε είδος καθώς θα χρησιμοποιηθούν και cocos μετατρέψιμα ομόλογα. 
5)Η Εθνική θα αντλήσει 4,6 δισεκ. μέσω αύξησης με ονομαστική αξία των νέων μετοχών τα 0,30 ευρώ ενώ το σκέλος των μετατρέψιμων ομολογιακών θα είναι η ΑΜΚ σε είδος.  
6)Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με βάση το βιβλίο προσφορών το οποίο θα ολοκληρωθεί πριν την γενική συνέλευση στις 17 Νοεμβρίου. 
Άρα το βιβλίο προσφορών της Εθνική θα ολοκληρωθεί πριν τις 17 Νοεμβρίου.
 7)Πως θα καλυφθεί η κεφαλαιακή ανάγκη των 4,6 δισεκ. ευρώ; 
Α)Από την πρόταση ανταλλαγής ομολόγων έως 741 εκατ 
Β)Προσφορές από το εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο book building 
8)Επειδή δεν μπορούν να καλυφθούν τα 4,6 δισεκ. μέσω αύξησης κεφαλαίου υποχρεωτικά θα μετατραπούν σε μετοχές όλα τα ομολογιακά και θα εκδοθούν μέσω του ΤΧΣ ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές cocos. 
9)Με βάση την διαδικασία από τα 4,6 δισεκ. τα 741 εκατ θα προέλθουν από την υποχρεωτική μετατροπή των ομολογιακών σε μετοχές. 
Με δεδομένο ότι το βασικό σενάριο της Εθνικής είναι 1,575 δισεκ. αυτό σημαίνει 1,575 δις – 741 εκατ από τα ομολογιακά = 834 εκατ. 
10)Η Εθνική από τα 4,6 δισεκ. της συνολικής κεφαλαιακής ανάγκης πρέπει να καλύψει τα 1,57 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια και τα εναπομείναντα 3 δισεκ. το 75% τα 2,25 δισεκ. σε cocos με επιτόκιο 8% που θα καλύψει το ΤΧΣ και το 25% 750 εκατ με αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει το ΤΧΣ. 
Άρα η ΑΜΚ σε μετρητά θα είναι 2,32 δισεκ. εκ των οποίων 741 από ομολογιούχους και 2,25 δισεκ. από cocos μετατρέψιμα ομολογιακά. 
 
Οι τράπεζες μετά τις νέες ΑΜΚ του 2015….ξανά στα επίπεδα του 2014 στα κεφάλαια αλλά με λιγότερο DTC – DTA 
 
Αν αποτιμηθεί ψύχραιμα η νέα ανακεφαλαιοποίηση ύψους 14,4 δισεκ. των ελληνικών τραπεζών για το 2015 εξάγει τρία πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Πρώτον οι τράπεζες στο τέλος του 2015 μετά τις ΑΜΚ θα επιστρέψουν στα επίπεδα των κεφαλαίων του 2014 εξέλιξη σίγουρα όχι….ενθαρρυντική. 
Δεύτερον θετικό είναι το στοιχείο ότι με τις νέες αυξήσεις θα μπουν νέα κεφάλαια που σημαίνει ότι θα μειωθεί η ακραία στρεβλωμένη σχέση του αναβαλλόμενου φόρου – αναβαλλόμενων απαιτήσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος πλέον ξεπερνάει τα 16,8 δισ αλλά επενδύονται 14,4 δισεκ. νέα κεφάλαια. 
Είχαν στο τέλος του 2015 περί τα 26 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων 15 δισεκ αναβαλλόμενος φόρος. 
Τρίτον οι τράπεζες Πειραιώς και Εθνική θα εκδώσουν και cocos συνολικά 4,35 δισεκ. που σημαίνει ετησίως 348 εκατ τόκους αφού φέρουν επιτόκιο 8%. 
Στρατηγικά λοιπόν οι τράπεζες εμφανίζουν ένα AQR 9,2 δισεκ. που σημαίνει ζημία 9,2 δισεκ. και προσθέτοντας τα νέα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης το όφελος για τις τράπεζες με όρους…κεφαλαίων δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το 2014. 
Δηλαδή επιστρέψαμε στο 2014. 
Η μάχη της νέας ανακεφαλαιοποίησης ουσιαστικά είναι μάχη για να επανέλθουν τα κεφάλαια στα επίπεδα του 2014. 
Η Eurobank μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση θα έχει 5,64 δισεκ. κεφάλαια ή 17,7% core tier 1. 
Αν αποπληρωθούν το 2016 οι προνομιούχες μετοχές τα τελικά κεφάλαια θα διαμορφωθούν στα 4,6 δισεκ. ή core tier 1 περί το 15%. 
Η Εθνική θα διαθέτει μετά την ανακεφαλαιοποίηση και 9,5 δισεκ. ευρώ αλλά αν αποπληρώσει τα cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα και τις προνομιούχες θα βρεθεί στα 6 δισεκ. όσα ήταν και το 2014. 
Η Alpha bank διαθέτει 6 δισεκ. κεφάλαια και περίπου 3,8 δισεκ. DTA. 
Αφαιρώντας ζημίες από νέες προβλέψεις και προσθέτοντας τα 2,7 δισεκ. η Alpha bank θα διαθέτει 7,8 με 8 δισεκ. 
Το 9μηνο του 2014 είχε tangible book value 8,2 δισεκ. ευρώ. 
Η Πειραιώς διαθέτει 5,6 δισεκ. ίδια κεφάλαια με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ θα προσθέσει 4,9 δισεκ. και θα αφαιρέσει καθολικά τα 3,2 δισεκ. την ζημία από το AQR (μείον αυτό που έχει ήδη αφαιρεθεί).
Πρακτικά θα βρεθεί με κεφάλαια μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα βρεθεί μεταξύ 8 με 8,5 δισεκ ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014 είχε 7,6 δισεκ. κεφάλαια. 
 
Ποιο είναι το μέλλον;
 
Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος ανακεφαλαιοποίησης τους. 
Θα χρειαστούν και το 2017 νέα κεφάλαια. 
Όμως με όρους αποτελεσμάτων τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά. 
Βγάζοντας ένα μέσο όρο κερδών από το βασικό και δυσμενές σενάριο για το 2016 προκύπτει ζημία -1,2 με -1,3 δισεκ. 
Επίσης με 107 δισεκ. προβληματικά δάνεια και με ένα τραπεζικό σύστημα που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κεφαλαιακά το μέλλον του είναι προφανές ότι 2016 και 2017 θα συνεχίσουν να είναι πολύ δύσκολες χρονιές για τις τράπεζες. 
 
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα ολοκληρωθούν επιτυχώς με τον ένα ή άλλο τρόπο.
Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα είναι σε δύο φάσεις η μια Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2015 λόγω των stress tests και η δεύτερη το 2017 όπου θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της Βασιλείας ΙΙΙ, του αναβαλλόμενου φόρου και οι τράπεζες θα έχουν μια καθαρή εικόνα για τα NPLs, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2014 δεν χρειάζονταν κεφάλαια και τον Οκτώβριο του 2015 χρειάζονται 13,8 με 14,2 δισεκ. είναι προφανές ότι η ΕΚΤ καλύπτει το λάθος την γκάφα του 2014 ετεροχρονισμένα. 
Η επίδραση των capital controls ήταν μεν εμφανής όχι όμως δραματική στις τράπεζες άρα η ΕΚΤ καλύπτει το λάθος μεταφέροντας και εγγράφοντας κεφαλαιακές ανάγκες το 2015. 
Το λάθος διορθώνεται και θα ολοκληρωθεί το 2017 όπου οι τράπεζες θα είναι όντως πανέτοιμες κεφαλαιακά. 
Όμως τα προβλήματα λύθηκαν; 
Η ανακεφαλαιοποίηση είναι ένα μεγάλο βήμα προς την φερεγγυότητα, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και κυρίως προς την διασφάλιση της σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα. 
Όμως οι μεγάλες προκλήσεις είναι εμπρός
 
Οι τράπεζες δεν θα καταφέρουν να ανακτήσουν πάνω από 5-8 δισ. σε βάθος 3-4 ετών από τα NPLs
 
Τα NPLs έχουν φθάσει στα 100-106 δισεκ ευρώ και το ερώτημα είναι τι κεφάλαια μπορούν να ανακτήσουν οι τράπεζες τα 10-20 δισεκ. σε βάθος 5-6 ετών είναι ρεαλιστικός στόχος ή εκτός πραγματικότητας; 
Οι τράπεζες θα μπορέσουν να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβλημα των NPLs;
Η λογική λέει ότι οι τράπεζες δεν θα καταφέρουν να ανακτήσουν πάνω από 5-8 δισεκ. σε βάθος 3-4 ετών. 
 
To χάσμα ρευστότητας 86 δισεκ
 
Οι τράπεζες διαθέτουν 121 δισεκ. καταθέσεις και 207 δισεκ. δάνεια αυτό σημαίνει χάσμα ρευστότητας 86 δισεκ. 
Πως θα καλυφθούν τα 86 δισεκ. ευρώ; 
Με την ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν τα ομόλογα του ESM και τα νέα κεφάλαια ώστε να μειώσουν το ELA. 
Η ουσία δεν αλλάζει όμως το χάσμα δανείων προς καταθέσεις είναι τεράστιο και μη επιλύσιμο σε αυτή την φάση.
 
Νέα πλάνα αναδιάρθρωσης τα restructuring plan
 
Ο ESM  θα επενδύσει κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες και η DGCom θα παρακολουθεί στενά τις ελληνικές τράπεζες.
Τι σημαίνει αυτό ότι τα πλάνα αναδιάρθρωσης τα restructuring plan θα αλλάξουν πλήρως. 
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζιτών θα συμβούν τα εξής εντός 3ετίας αλλά ως συνήθως με εμπροσθοβαρή χαρακτηριστικά;  
Μείωση καταστημάτων κατά 400 στην Ελλάδα 
Νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου 4000 εργαζομένων από 44 χιλιάδες θα μείνουν 40 χιλιάδες οι τραπεζοϋπάλληλοι. 
 
Θυγατρικές στο εξωτερικό και Finansbank
 
Είναι προφανές ότι ένα γύρος συγχωνεύσεων στις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό θα αρχίσει. 
Ειδικά η Finansbank που είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο θα πωληθεί το 100% αν και αυτή η εξέλιξη στρατηγικά δεν είναι λάθος. 
Όμως οι τράπεζες και ειδικά η Εθνική θα πρέπει να επαναξιολογήσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο και τους στόχους τους. 
 
Το μέλλον των τραπεζών είναι το παρελθόν τους δηλαδή τα NPLs 
 
Οι τράπεζες κεφάλαια θα έχουν αλλά ρευστότητα δεν θα έχουν για να χρηματοδοτήσουν την εθνική οικονομία. 
Οι τράπεζες τα επόμενα 3-5 χρόνια θα ασχολούνται με το παρελθόν τους τα προβληματικά δάνεια και όχι με την χορήγηση νέων δανείων.