ΕΤΕ: Δημόσια προσφορά προς τους κατόχους ομολόγων senior και junior

ΕΤΕ: Δημόσια προσφορά προς τους κατόχους ομολόγων senior και junior

Πρόταση Δημόσιας Προσφοράς υπέβαλε και η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαχείρισης στοιχείων του παθητικού της (LME), ακολουθώντας τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια τους για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους ελλειμμάτων μέχρι την 6η Νοεμβρίου.  

'Όπως και στη Δημόσια Προσφορά της Eurobank, η πρόταση της Εθνικής Τράπεζας αφορά ανταλλαγή των ομολόγων σε μετοχές, που θα προκύψουν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Η τιμή μετατροπής θα είναι στο 100% της ονομαστικής αξίας για τους senior τίτλους, 75%  discount για τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και 30% discount για τους υβριδικούς τίτλους.