ΕΤΕ: Κούρεμα πάνω από 70% στις προνομιούχες!

ΕΤΕ: Κούρεμα πάνω από 70% στις προνομιούχες!

Εκδόθηκε η ΠΥΣ για το burden sharing στην Εθνική. Το μεγαλύτερο κούρεμα στις προνομιούχες του Δημοσίου. Ακολουθούν υβριδικά, προνομιούχες Αμερικής και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Χωρίς κούρεμα και με δεδουλευμένους τόκους τα senior bonds

Με κούρεμα επί της ονομαστικής αξίας που ξεπερνά το 70% μετατρέπονται σε νέες κοινές μετοχές Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +3,42% οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου αξίας 1,35 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων κατανομής βαρών (burden sharing) πριν την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

Χθες το βράδυ εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής μετατροπής για τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου και τα λοιπά κεφαλαιακά μέσα οι κάτοχοι των οποίων δεν τα αντάλλαξαν οικειοθελώς κατά τη διαδικασία της κατανομής βαρών (burden sharing) στην Εθνική Τράπεζα.

Η ΠΥΣ προβλέπει ότι οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου μετατρέπονται σε κοινές μετοχές με κούρεμα επί της ονομαστικής αξίας της τάξεως του 75%.

Στο 30% της ονομαστικής τους αξίας μετατρέπονται σε κοινές μετοχές οι προνομιούχες μετοχές Αμερικής και άλλα κεφαλαιακά μέσα της ίδιας κατηγορίας.

Αντίθετα χωρίς κούρεμα αλλά με λήψη δεδουλευμένων τόκων μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές οι εναπομείνασες 750 χιλ. ομολογίες κύριας εξασφάλισης επιβεβαιώνοντας πλήρως τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Μόνο κατόπιν της εφαρμογής του burden sharing που προβλέπει ο 3864/2010, όπως ισχύει, είναι δυνατόν το ΤΧΣ να παράσχει κρατική ενίσχυση μέσω κοινών μετοχών (25%) και Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (ή «CoCos»)

8/12/2015

.