ΕΤΕ: Σχήμα α λα KKR για κόκκινα εταιρικά δάνεια

ΕΤΕ: Σχήμα α λα KKR για κόκκινα εταιρικά δάνεια

Ο σχεδιασμός για σύσταση εταιρείας διαχείρισης από κοινού με εξειδικευμένο πάροχο. Ποια δάνεια ενδέχεται να πωληθούν ή να ανταλλαγούν. Έρχεται καμπάνια ρυθμίσεων το φθινόπωρο. Παζάρι με θεσμούς, για να μειωθεί η αποεπένδυση στο εξωτερικό.

Στη σύμπραξη με ξένο fund, που διαθέτει τεχνογνωσία στη διαχείριση και αναχρηματοδότηση προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, προσανατολίζεται η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -3,16%, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να πουλήσει ή να ανταλλάξει την έκθεσή της σε κοινοπρακτικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans - NPLs).

Μιλώντας στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η πρόεδρος της τράπεζας Λούκα Κατσέλη, αφού οριοθέτησε ως μεγαλύτερη πρόκληση την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, σε πολλά από τα οποία εμπλέκονται περισσότερες από μία τράπεζες, σημείωσε ότι απαιτούνται σημαντικές πρωτοβουλίες «που αναγκαστικά θα χρειαστεί να εμπλέξουν και εταιρείες διαχείρισης και αναδιάρθρωσης δανείων».

Η παραπάνω αναφορά ξεκαθαρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της νυν διοίκησης. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου, η Εθνική δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε υπό σύσταση σχήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής, αλλά θα δομήσει δική της συμφωνία, αντίστοιχη με αυτή των Alpha- Eurobank με την KKR. Η διαφορά έγκειται στο ότι θα επιδιώξει εξ αρχής να συμμετάσχει και στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με δεδομένο ότι η τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικούς, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, δείκτες ρευστότητας, θα μπορούσε να συμμετέχει στην αναχρηματοδότηση και ως εκ τούτου να πάρει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης και αναχρηματοδότησης.

Το δυνητικό χαρτοφυλάκιο μιας μικτής εταιρείας διαχείρισης θα περιλαμβάνει επιλεγμένες προβληματικές επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες, ή εταιρείες που έχουν πρακτικά πτωχεύσει, διαθέτουν όμως περιουσιακά στοιχεία (π.χ. σημαντικά ακίνητα) που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει ή να πωλήσει την έκθεσή της σε προβληματικά κοινοπρακτικά δάνεια, όπου διατηρεί μικρή συμμετοχή, και να ενισχύσει αντίστροφα τη θέση της στις προβληματικές εταιρείες που έχουν επιλεγεί, σε συνεργασία με τον ξένο πάροχο, για αναδιάρθρωση.

Καμπάνια ρύθμισης δανείων το φθινόπωρο

Η Εθνική αναμένεται να τρέξει καμπάνια ρυθμίσεων το φθινόπωρο, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που της χαρίζει η σημαντική βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και δευτερευόντως της ρευστότητάς της εξαιτίας της πώλησης της Finansbank.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λ. Φραγκιαδάκης υπενθύμισε στους μετόχους τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίξει τους δανειολήπτες «που θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά στην παρούσα οικονομική συγκυρία αδυνατούν να το κάνουν».

Περιέγραψε, δε, την καμπάνια του φθινοπώρου κάνοντας λόγο για «μακροχρόνιες και δραστικές ρυθμίσεις», που θα σέβονται ταυτόχρονα τα κεφάλαια της τράπεζας, σημειώνοντας ότι θα αποκλειστούν από τις ρυθμίσεις όσοι κρίνεται ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Παζάρι για τον βαθμό μείωσης των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό

Τέλος, η πρόεδρος της Εθνικής αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα, μετά την πώληση της Finansbank, σημειώνοντας ότι «βασικό μέλημα των όποιων αποφάσεων θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των καθαρών ωφελειών για την τράπεζα».

Άφησε, δε, να εννοηθεί ότι η ΕΤΕ θα επιδιώξει να επαναδιαπραγματευθεί τις δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει με το πλάνο αναδιάρθρωσης, όσον αφορά στη μείωση των δραστηριοτήτων εξωτερικού, προκειμένου να διατηρήσει ισορροπία με τον εγχώριο ανταγωνισμό, που επίσης δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

«Τα αρνητικά αποτελέσματα από την απώλεια περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αντισταθμιστούν με άλλες στρατηγικές», ανέφερε. Οι εκτενείς αναφορές της στον στρατηγικό σχεδιασμό αποτυπώνουν και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που θα έχει, εφόσον τροποποιηθεί ο νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης και παραμείνει πρόεδρος της τράπεζας.

05.07.2016