ΕΤΕ: Τα ποσά που διατέθηκαν για διαφήμιση στο εννεάμηνο

ΕΤΕ: Τα ποσά που διατέθηκαν για διαφήμιση στο εννεάμηνο

Τα ποσά που διέθεσε το εννεάμηνο του έτους για διαφήμιση σε ΜΜΕ και σε χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων δημοσιοποίησε σήμερα η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημερώσεως και επιχορηγούμενα πρόσωπα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, οι συνολικές πληρωμές σε επιχειρήσεις ΜΜΕ ανήλθαν συνολικά στα 6.664.497,72 ευρώ.

05.12.2017