Εθνική Ασφαλιστική: Πρόεδρος Δ.Σ. ο Χριστόφορος Σαρδελής

Εθνική Ασφαλιστική: Πρόεδρος Δ.Σ. ο Χριστόφορος Σαρδελής

Αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας αποφάσισαν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που συνήλθαν σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και μη εκτελεστικό μέλος αυτού  εξελέγη ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, μέχρι τούδε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη Δημόπουλου, αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου που κατείχε στην Εθνική Ασφαλιστική για να επικεντρωθεί στα  καθήκοντά του στην Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του capital.gr.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξελέγη ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, μέχρι τώρα Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, ο οποίος  θα ασκεί  προσωρινά και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μετέχουν επίσης οι:

Παύλος Μυλωνάς, Α’  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Δασμάνογλου, Β’  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Κατσιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τηλέμαχος Παλαιολόγος, μη εκτελεστικό μέλος
Μιλτιάδης Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Η νέα Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, και ο βασικός Μέτοχος της εταιρείας, ευχαρίστησε την απερχόμενη Διοίκηση και ειδικότερα τους κυρίους Δημόπουλο Δημήτριο, μέχρι τούδε Πρόεδρο, Μαυρόγαλο Σπύρο, μέχρι τούδε Διευθύνοντα Σύμβουλο και Παναγιωτόπουλο Φάνη, μέχρι τούδε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη γόνιμη συνεργασία στην Εθνική Ασφαλιστική και για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρίας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η εταιρεία να παραμείνει ηγέτιδα δύναμης στο χώρο, αντάξια του ιστορικού της ονόματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι αλλαγές στη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής έγιναν προσαρμοζόμενες στις αυστηρές απαιτήσεις του Solvency II. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εθνική Ασφαλιστική μελετά την εξαγορά μέρους του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής της International Life και για το σκοπό αυτό έχει αναθέσει την αξιολόγηση των αποθεματικών της τελευταίας στην Ernst & Young.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλει στην DGComp, η Εθνική Ασφαλιστική θα πωληθεί μέχρι τα τέλη του 2016

03.03.2016