Εθνική: Πρώτα η ΑΜΚ, μετά η Finansbank

Εθνική: Πρώτα η ΑΜΚ, μετά η Finansbank

Ο σχεδιασμός της Εθνικής για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών και το χρονοδιάγραμμα για τη Finansbank. Πού βρίσκεται η διαδικασία για την τουρκική θυγατρική. Ο επικρατέστερος «μνηστήρας» και οι υπόλοιποι... διεκδικητές.

Ξεκίνησε ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence) της Finansbankαπό τους υποψήφιους αγοραστές και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πώληση της τράπεζας δεν θα προηγηθεί της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η τελική υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση της τουρκικής θυγατρικής αναμένεται να... πέσει στα μέσα Δεκεμβρίου και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2016, όταν θα έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι διαδικασίες από τις εποπτικές αρχές της Τουρκίας.

Ως εκ τούτου, το έσοδο από την πώληση της Finansbank θα... φτάσει στα ταμεία της τράπεζας το 2016.

Οι τελικές δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να δοθούν μετά τα μέσα Νοεμβρίου και σαφώς το ισχυρό ενδιαφέρον αποτελεί ένα από τα επιχειρήματα, τα οποία αξιοποιεί ο όμιλος της Εθνικής στην ενημέρωση προς τους ξένους επενδυτές, με στόχο την κάλυψη της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν από τα τεστ αντοχής, θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 15-20 Νοεμβρίου.

Ως επικρατέστερος μνηστήρας για την απόκτηση της Finasbank φέρεται, τουλάχιστον επί τους παρόντος, η Qatar National Bank. Ωστόσο στη μάχη της διεκδίκησης έχουν ριχθεί άλλοι τρεις υποψήφιοι επενδυτές με ισχυρά μεγέθη στην τουρκική τραπεζική αγορά όπως η Garanti Bank.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο αγοραστής της Finansbank θα αποκτήσει ένα από τα πλέον δυναμικά τραπεζικά ιδρύματα της τουρκικής αγοράς, ενώ ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +5,54% θα απολέσει το σημαντικότερο έως σήμερα περιουσιακό του στοιχείο.