Εθνική Τράπεζα: Ανανέωση συνεργασίας με την ΚΥΚΝΟS

Εθνική Τράπεζα: Ανανέωση συνεργασίας με την ΚΥΚΝΟS

Στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας η Εθνική Τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην ανανέωση της συνεργασίας της με την εταιρία KYKNOS που έχει στόχο τη στήριξη των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας.

Την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ελληνική Εταιρία Κονσερβών Α.Ε. «KYKNOS» στον τομέα της Συμβολαιακής Γεωργίας ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα στο εργοστάσιο της επιχείρησης στα Σαβάλια Ηλείας και στην οποία παρευρέθηκαν και τα αρμόδια στελέχη της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -1,82%, παρουσιάστηκαν στους παραγωγούς τα αποτελέσματα της επωφελούς συνεργασίας καιανακοινώθηκε η ανανέωσή της για την επόμενη χρονιά.

Το πρόγραμμα, στο οποίο έχει ήδη ενταχθεί η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων παραγωγών βιομηχανικής τομάτας της επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής του προϊόντος με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, πλήρως προσαρμοσμένη στο χρονοδιάγραμμα και τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας, χωρίς αναζήτηση πρόσθετων εξασφαλίσεων.

Η παροχή ρευστότητας προσφέρει στους παραγωγούς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης τιμών κατά την αγορά εφοδίων αλλά και καλύτερου προγραμματισμού των χρηματορροών τους, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους (επέκταση δραστηριότητας, βελτίωση εγκαταστάσεων, κλπ...).

Η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. «KYKNOS» είναι μια εταιρία αμιγώς ελληνική με ιστορία άνω των 100 ετών. Το εργοστάσιό της είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα (ΒRC,IFS) ενώ παράλληλα πιστοποιεί επιτυχώς την καλλιέργεια της τομάτας που επεξεργάζεται, για ολοκληρωμένη διαχείριση, από το 2005.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει διευρυμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, που αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Μέσω του ειδικού προγράμματος, προσφέρει σε συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις της χώρας που ξεχωρίζουν στον κλάδο των τροφίμων στους παραγωγούς-προμηθευτές τους, τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους παραγωγής αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων

23.12.2015